Komunikaty prasowe

Złote Godło Najwyższa Jakość 2015 dla Grupy Medycznej Scanmed

Lider na rynku medycznym w Polsce nagrodzony. Grupa Scanmed dostała Złote Godło w programie Najwyższa Jakość – Quality International za kompleksowe usługi leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego w zakresie ginekologii.

Innowacyjne Centrum Ginekologii

Centrum Ginekologii Grupy Scanmed działa od ubiegłego roku. Ośrodek funkcjonuje w ramach struktur szpitala św. Rafała w Krakowie i przyjmuje pacjentki z całej Polski. Centrum Ginekologii Grupy Scanmed zapewnia wielostronną opiekę medyczną począwszy od konsultacji lekarskich i programów profilaktycznych, poprzez pełen wachlarz nowoczesnych badań diagnostycznych, aż po innowacyjne zabiegi operacyjne i rehabilitację. Ośrodkiem kieruje dr n. med. Paweł Szymanowski, Ordynator Oddziału Ginekologii Scanmed Szpitala św. Rafała w Krakowie, gdzie zespół medyczny na co dzień wykonuje innowacyjne zabiegi medyczne.

– Innowacyjność jest istotnym filarem naszego biznesu. Nie tylko staramy się podążać za trendami i dobrymi praktykami, ale aktywnie je wyznaczamy, między innymi w dziedzinie ginekologii. Dlatego wprowadzając do codziennej praktyki przełomowe technologie, podnosimy jakość dostępnych na rynku świadczeń medycznych – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Grupy Scanmed.

Powstałe niespełna dwa lata temu Centrum ma już na swoim koncie znaczące osiągnięcia. Opracowana przez prof. dr hab. Marcina Jóźwika metoda rekonstrukcji zerwanych więzadeł krzyżowo-macicznych metodą laparoskopową (HYSA) pozwala na usunięcie bezpośredniej przyczyny obniżenia macicy zachowując równocześnie wszystkie narządy rozrodcze kobiety. Oszczędza macicę, którą do tej pory w większości przypadków trzeba było usunąć, co wiązało się z bardziej dolegliwym bólem pooperacyjnym i koniecznością dłuższej rekonwalescencji.

Latem 2014 roku zespół pod przewodnictwem dr n. med. Pawła Szymanowskiego wykonał pierwszy w Polsce zabieg łączonej laparoskopowo-pochwowej rekonstrukcji dna miednicy u pacjentki, u której nastąpiło całkowite wypadnięcie pochwy i macicy. Operacja polegała na przywróceniu położenia pęcherza moczowego od strony pochwy i jednoczesnym umocowaniu implantu do szyjki macicy i kości krzyżowej od strony brzusznej małoinwazyjną metodą laparoskopową z użyciem opracowanego w Niemczech implantu.

– W codziennej praktyce stawiamy na poszukiwanie rozwiązań jak najbardziej optymalnych dla pacjenta, jego ogólnego zdrowia, a nie tylko kondycji wyleczonego organu. Dlatego inwazyjne operacje zastępujemy nowoczesnymi, często pionierskimi zabiegami, które zmniejszają dolegliwości bólowe i skracają czas rekonwalescencji. Wobec wciąż niewystarczającej wśród kobiet świadomości, jak istotna jest dbałość o zdrowie intymne, silnie rozwijamy naszą aktywność w tym obszarze medycyny – dodaje Joanna Szyman, Prezes Zarządu Grupy Scanmed.

W czerwcu br. w Scanmed Szpitalu św. Rafała uruchomiono Ogólnopolskie Centrum Uroginekologii, które jest certyfikowanym ośrodkiem szkoleniowym i referencyjnym Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego oraz certyfikowaną poradnią Niemieckiego Towarzystwa Kontynencji, a także jedynym tego typu ośrodkiem w Polsce.

Placówka aktywnie włączyła się w tegoroczne obchody Tygodnia Kontynencji. Grupa Scanmed została też partnerem I Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego, który zgromadził ponad 250 uczestników potwierdzając ogromne zainteresowanie środowiska medycznego oraz istniejące potrzeby polskich lekarzy, fizjoterapeutów i pacjentów odnoście diagnostyki i leczenia uroginekologicznego na europejskim poziomie.

***

Grupa Scanmed jest liderem w tworzeniu kompleksowej, koordynowanej opieki medycznej na wysokim poziomie jakości i bezpieczeństwa. Scanmed udziela ponad 1 mln świadczeń medycznych w ciągu roku – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. Scanmed działa w największych miastach w Polsce, oferując usługi w ramach 36 wielospecjalistycznych ośrodków, a także sieci ponad 850 placówek partnerskich. Grupa zatrudnia blisko 2,5 tys. specjalistów.

 

Kontakt dla mediów: Maria Węsierska, tel. 509 37 97 00, e-mail: maria.wesierska@mc.com.pl

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×