Komunikaty prasowe

Zabezpieczenie medyczne koncertu inauguracyjnego 9 Festiwalu Sacrum Profanum

Już w najbliższą niedzielę 11 września odbędzie się koncert inauguracyjny 9 Festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie. Zabezpieczenie medyczne podczas koncertu – Steve Reich i Jonny Greenwood – który odbędzie się w Hali Ocynowni ArcelorMittal przy ul. Ujastek 1 w

Krakowie będzie zapewniał min. Scanmed Multimedis.

Festiwal Sacrum Profanum jest wielkim wyzwaniem logistyczno – organizacyjnym. Dlatego z przyjemnością zaangażujemy się w zabezpieczenie medyczne tak znakomitego wydarzenia ‐ mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis. Ratownicy medyczni Scanmed Multimedis zadbają o bezpieczeństwo uczestników Festiwalu podczas dwóch dni koncertowych: 11 września – koncert inauguracyjny oraz 17 września – koncert finałowy Festiwalu, które odbędą się w Hali Ocynowni ArcelorMittal.

9. Festiwal Sacrum Profanum to święto amerykańskiego minimalizmu i 75. urodziny Steve’a Reicha – ikony gatunku. Sacrum Profanum to festiwal prezentujący muzykę XX wieku i najnowszą. Jego rangę buduje udział najlepszych zespołów wykonujących muzykę współczesną, m.in. Ensemble Modern, Klangforum Wien. Co roku program koncentruje się na twórczości kompozytorów z innego kraju lub sfery kulturowej. Festiwal zdobył najpoważniejsze polskie nagrody i wyróżnienia.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×