Komunikaty prasowe

Wyższy kontrakt NFZ dla Szpitala św. Rafała

Grupa Scanmed Multimedis, prowadząca Szpital Św. Rafała w Krakowie, zwiększyła kontrakt z NFZ na świadczenia z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii o dodatkowe 1,235 mln PLN w 2013 r.

Spółka Scanmed S.A. podpisała z Narodowym Funduszem Zdrowia – Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Krakowie aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa szpitalnego, w sprawie zwiększenia wysokości kontraktu z tytułu udzielania świadczeń w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii – dla hospitalizowanych w roku 2013. W wyniku porozumienia, Spółka otrzyma w okresie od czerwca do grudnia 2013 roku dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 1,235 mln zł.

- Dla naszego szpitala, który pracuje w trybie ostrym, Oddział Intensywnej Terapii (OIT) jest gwarancją bezpieczeństwa pacjentów. Wskaźnik liczby łóżek na OIT do ogólnej liczby łóżek w Szpitalu św. Rafała wynosi 6 proc., gdy tymczasem średnia w Polsce to zaledwie 1,9 proc. Szpital Św. Rafała jest modelowym przykładem dobrze zarządzanej jednostki, która funkcjonuje efektywnie świadcząc kompleksową opiekę medyczną w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie w ramach finasowania z NFZ – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A..

Szpital Św. Rafała jest jednym z najnowocześniejszych obiektów szpitalnych nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Opieka medyczna realizowana przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych pozwala na wykonywanie refundowanych przez NFZ świadczeń zdrowotnych w obszarze: neurochirurgii, ortopedii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, urologii, okulistyki, a także rehabilitacji i wysokospecjalistycznej diagnostyki. Pracujący w nim lekarze, to zespół doskonałych specjalistów.

Szpital św. Rafała jest najdalej wysuniętym na południe Krakowa i jedynym po tej stronie Wisły szpitalem wieloprofilowym. Takie usytuowanie ma strategiczne znaczenie dla zabezpieczenia potrzeb blisko 250 tys. mieszkańców Krakowa oraz miejscowości ościennych – a tym samym czyni ze szpitala pracującego w trybie całodobowym ważnego partnera dla NFZ oraz województwa w zakresie zabezpieczenia ratownictwa medycznego.

***

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce. W ramach Grupy, Pacjentom świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu, oferując usługi w ramach 22 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 300 placówek partnerskich i pełnoprofilowego szpitala Św. Rafała w Krakowie.

Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Felicki, Rzecznik Prasowy Scanmed Multimedis S.A., tel.: +48 22 244 57 07, +48 696 126 260, piotr.felicki@mc.com.pl

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×