Komunikaty prasowe

Wspieramy uzdolnionych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Firma Scanmed Multimedis od lat wspiera krakowskie środowisko akademickie otaczając je zarówno opieką medyczną, jak i przeznaczając środki finansowe na rozwój naukowy studentów i doktorantów. Wspieranie młodych i zdolnych osób to inwestycja w przyszłość nas wszystkich.

- Od początku swojej działalności jesteśmy otwarci na współpracę ze środowiskiem akademickim otaczając opieką medyczną tysiące studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – mówi Joanna Szyman, Prezes Scanmed Multimedis. Wsparcie Funduszy Królowej Jadwigi to nie jedyne nasze zaangażowanie w rozwój naukowy społeczności akademickich, środki finansowe przeznaczamy także na Własne Fundusze Stypendialne Uniwersytetu Jagiellońskiego – dodaje.

- Własne Fundusze Stypendialne to inicjatywa potrzeba i doceniana zarówno przez samych beneficjentów, jak i środowisko akademickie. Wśród wielu opinii przesyłanych przez stypendystów powtarza się przekonanie o cennym czasie wykorzystanym w Krakowie, który pomógł wyznaczyć nowe cele badawcze oraz sprecyzować krąg zagadnień, potrzebnych do dalszej pracy naukowej i akademickiej – mówi Pani Karolina Wełyczko, która obsługuje Własne Fundusze Stypendialne UJ. Stypendyści, którzy realizują swoje miesięczne projekty badawcze, dzięki fachowej opiece i wsparciu medycznemu gwarantowanemu przez firmie Scanmed Multimedis mogą czuć się pewnie i bezpiecznie. Firma Scanmed Multimedis nie tylko świadczy opiekę medyczna

w ramach zawartej umowy ale także przekazuje fundusze na stypendia. Dzięki temu hojnemu gestowi z roku na rok zwiększa się liczba osób, które mogą skorzystać z pomocy Własnych Funduszy Stypendialnych UJ, co jest dla nas bardzo cenne. – dodaje

Fundusze Stypendialne UJ to szlachetna i wyjątkowa w Polsce inicjatywa sięgająca 1999 roku z ponad 2400 stypendystami. Scanmed Multimedis na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego współpracy w ramach Funduszu Królowej Jadwigi zapewnia opiekę medyczną również doktorantom i pracownikom naukowym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, byłego Związku Radzieckiego i krajów bałkańskich. Opieka medyczna, którą świadczy Scanmed Multimedis stanowi bardzo istotny element współpracy ze środowiskiem akademickim skupionym wokół Uniwersytetu. Jest to również zaszczyt wpisania się w dzieło samej Królowej Jadwigi, która osobisty majątek zaangażowała w odbudowę ówczesnej Akademii Krakowskiej, a tym samym zainicjowała 600 lat nieprzerwanej działalności naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Scanmed Multimedis oprócz opieki medycznej już dwukrotnie ofiarował pieniądze na ten szczytny cel.

Więcej Informacji:

mgr Karolina Wełyczko

Biuro Informacji UJ

Własne Fundusze Stypendialne UJ

fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

012 663 14 77

Joanna Pydo

Rzecznik Prasowy Scanmed Multimedis S.A.

joanna.pydo@mc.com.pl

Tel. Kom. 602 102 734