Komunikaty prasowe

Wraz z początkiem nowego roku akademickiego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie po raz trzeci rusza bezpłatny program adaptacyjny „Adapter”.

Adresatami projektu są – w pierwszej kolejności – studenci I roku. Oferta programu jest jednak skonstruowana w taki sposób, aby zainteresować nim również studentów wyższych lat. Podczas pierwszych dwóch edycji „Adaptera” z pomocy specjalistów skorzystało ponad 730 osób.

Projekt jest odpowiedzią uczelni na obserwowany w ostatnich latach wzrost trudności adaptacyjnych u studentów rozpoczynających naukę. Program realizowany będzie przez uczelnię we współpracy z wyłonionym w przetargu – po raz drugi z rzędu – Centrum Medycznym Scanmed Multimedis S.A. Kontynuacja projektu zaoferuje studentom m.in. punkt konsultacyjny (dyżury specjalistów – psychologa, psychiatry i terapeuty uzależnień), warsztaty doskonalenia umiejętności interpersonalnych, naukę skutecznej organizacji czasu i zarządzania finansami, poznanie technik relaksacji i umiejętności efektywnego uczenia się czy indywidualne porady specjalistów (m.in. psychologa czy psychoterapeuty).

– Scanmed Multimedis bardzo aktywnie angażuje się w działalność na rzecz środowiska studenckiego. Obejmujemy opieką medyczną ponad 100 000 studentów w całej Polsce. Patronujemy ważnym wydarzeniom studenckim, wspieramy fundusze stypendialne dla studentów i doktorantów, prowadzimy działania edukacyjne i akcje prozdrowotne dla studentów. Po raz kolejny mamy przyjemność współpracować z Akademią Górniczo-Hutniczą w tej ważnej inicjatywie, jaką jest pomoc w adaptacji do nowych warunków życia oraz wsparcie psychologiczne dla studentów pierwszego roku – mówi Joanna Szyman Prezes Zarządu Scanmed Multimedis SA.

– Akademia Górniczo-Hutnicza przywiązuje ogromną wagę do kwestii związanych z adaptacją studentów – szczególnie pierwszego roku – do nowego, często obcego dla nich środowiska. Duże miasto, rozpoczęcie życia akademickiego, nowe obowiązki wywołują stres, z którymi młodzi ludzie nie potrafią sobie czasem poradzić. Rolą programu „Adapter” jest złagodzenie tych napięć i pomoc. Dotyczy to także studentów wyższych lat, którzy potrzebują pomocy – dodaje prof. Anna Siwik, Prorektor ds. Studenckich AGH.

Informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie: www.adapter.agh.edu.pl

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×