Aktualności

DSC_0330 1 kwietnia 2016

W Krakowie obraduje II Kongres Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego

1 kwietnia rozpoczął się II Kongres Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego. Wybitni eksperci zarówno z Polski, jak i z zagranicy przyjechali do Krakowa, by przedstawić najnowsze osiągnięcia  w diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji schorzeń uroginekologicznych.

– Nietrzymanie moczu można dzisiaj skutecznie wyleczyć – powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej dr n. med. Paweł Szymanowski, Ordynator Oddziału Ginekologicznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie.

Rozpoczynający się dzisiaj kongres przebiegał będzie pod hasłem współpracy specjalistów  z różnych dziedzin, takich jak: chirurgia, ginekologia, urologia, położnictwo i fizjoterapia. Wśród prelegentów nie zabraknie gości z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Czech oraz Kanady. Jednym z nich będzie Prof.dr hab. med. dr h.c Eckhard Petri – lekarz, który jako pierwszy zauważył, że skuteczne leczenie chorób uroginekologicznych jest możliwe za pomocą połączenia urologii i ginekologii.

Uroginekologia to dynamicznie rozwijająca się w Polsce dziedzina medycyny. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem niezwykle częstej (według badań dotyczącej około 30% kobiet) dolegliwości: nietrzymania moczu lub obniżenia narządów miednicy mniejszej. Nowe metody leczenia otworzyły przed chirurgami wiele niedostępnych dotąd możliwości. Przestarzałe sposoby operowania nie były dopasowane do konkretnych schorzeń i nie dawały długofalowych wyników. Częstym zjawiskiem były natomiast nawroty choroby oraz tworzenie się nowych dolegliwości. Zaprojektowanie operacji dedykowanych do leczenia poszczególnych uszkodzeń pozwoliło na odejście od standardowej procedury, jaką było usuwanie macicy naruszające integralność kobiecego ciała.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×