Komunikaty prasowe

Szpital św. Rafała współpracuje z Europejskim Związkiem Towarzystw Neurochirurgicznych

Dr hab.med. Ryszard Czepko ze Szpitala św. Rafała w Krakowie będzie wykładowcą na szkoleniu organizowanym przez Europejski Związek Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS), które odbędzie się w Leeds w dniach 25.08-31.08.2012.

Kursy dla specjalizujących się młodych neurochirurgów z całej Europy organizowane są przez EANS dwa razy w roku. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów w różnych dziedzinach neurochirurgii z wielu krajów Europy tworzących Komitet Szkoleniowy EANS. Dr hab. med. R. Czepko jest delegatem polskim Komitetu (z ramienia Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów).

Odbywający się w Anglii kurs dotyczyć będzie leczenia operacyjnego schorzeń kręgosłupa oraz nerwów obwodowych. Doc. Czepko poprowadzi wykłady na dwa tematy: „Wertebroplastyka i kyfoplastyka w złamaniach kompresyjnych trzonów kręgów” oraz „Sposoby leczenia operacyjnego zespołu cieśni nadgarstka”. Materiał do wystąpień przygotowany został w oparciu m.in. o doświadczenia zespołu neurochirurgów Oddziału Neurochirurgii Szpitala św. Rafała.

Kolejny kurs dla młodych neurochirurgów z całej Europy odbędzie się w Krakowie w dniach 23.02 – 1.03.2013. Szpital św. Rafała będzie współorganizatorem wydarzenia.

– Wybór Krakowa i naszego Szpitala jako partnera tak istotnego wydarzenia organizowanego przez EANS jest ogromnym wyróżnieniem. Szpital św. Rafała dynamicznie rozwija się w zakresie działalności naukowej, to już kolejna ważna inicjatywa edukacyjno-szkoleniowa, w której mamy zaszczyt uczestniczyć – mówi Józefa Job, dyrektor Szpitala św. Rafała.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×