Komunikaty prasowe

Szpital św. Rafała patronem Europejskiego Kursu Neurochirurgicznego EANS

W dniach 24.02 – 1.03 w Krakowie odbędzie się Europejski Kurs Neurochirurgiczny, organizowany przez Europejski Związek Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS). Kraków został wyróżniony i wybrany przez EANS jako jedno z 12 miast Europy na stałe miejsce, gdzie kurs będzie odbywał się cyklicznie, co kilka lat. Polskim przedstawicielem z ramienia Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów jest dr hab. med. Ryszard Czepko, neurochirurg ze Szpitala św. Rafała.

„Kurs jest ważnym wydarzeniem, o znaczeniu międzynarodowym, w środowisku neurochirurgicznym. Bierze w nim udział 230 młodych neurochirurgów ze wszystkich krajów Europy, którzy szkolą się pod kierunkiem 40 wykładowców, najlepszych specjalistów w swoich działach neurochirurgii. Organizacja tak znaczącego wydarzenia w Krakowie jest wyrazem wielkiego uznania pracy polskich neurochirurgów” – mówi dr hab. med. Ryszard Czepko, neurochirurg ze Szpitala św. Rafała.

Kurs Neurochirurgiczny EANS poświęcony będzie dwóm ważnym zagadnieniom: neurochirurgii czynnościowej (m.in. leczenie chirurgiczne choroby Parkinsona i psychochirurgia), oraz neurotraumatologia (leczenie urazów czaszkowo – mózgowych). Szpital św. Rafała objął patronatem wydarzenie.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×