Komunikaty prasowe

Szpital św. Rafała należący do Grupy Scanmed Multimedis będzie kształcił lekarzy

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) udzieliło prowadzonemu przez Scanmed S.A., Szpitalowi św. Rafała, akredytacji do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

- Z radością przekazujemy Państwu informację o wpisaniu Scanmed Szpitala św. Rafał na prestiżową listę jednostek akredytowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. To istotne dla naszego Szpitala wydarzenie, dzięki któremu możemy czynnie uczestniczyć w systemie kształcenia lekarzy specjalistów – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

W zakresie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii Szpitalowi przydzielono aż dziesięć miejsc szkoleniowych, a w zakresie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu cztery miejsca szkoleniowe.

- Kryteria jakie trzeba spełnić, aby dana jednostka szpitalna została wpisana na listę akredytowanych przez CMKP są naprawdę bardzo wymagające. Szpital ubiegający się o takie akredytacje musi nie tylko mieć odpowiednie zaplecze medyczne, ale również dydaktyczne w postaci wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry specjalistycznej. Poza tym, jednostka taka musi realizować odpowiednią liczbę procedur medycznych. Tym bardziej cieszy fakt, że nasza placówka spełniła te wymagania i znalazła się w gronie akredytowanych – dodaje Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego to jednostka, prowadząca działalność badawczą, obejmującą badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych. Zajmuje się również kształceniem i doskonaleniem profesjonalnej wiedzy medycznej: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych poprzez prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie reprezentowanych dziedzin nauk medycznych, obejmujących w szczególności: kształcenie specjalizacyjne i ustawiczne doskonalenia zawodowe.

CMKP realizuje swoją działalność w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zarówno we własnych szpitalach klinicznych i innych podmiotach leczniczych, jak i na tzw. bazie obcej.

***

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce. W ramach Grupy, Pacjentom świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku, oferując usługi w ramach 24 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 650 placówek partnerskich i pełnoprofilowego Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Aby dowiedzieć się więcej o działalności Grupy, odwiedź stronę: www.multimedis.pl, www.scanmed.pl, www.swrafal.pl

Kontakt dla mediów: Maria Węsierska, tel. 22 244 57 03, e-mail: maria.wesierska@mc.com.pl

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×