Komunikaty prasowe

Szpital św. Rafała: Leczenie bólów krzyża za pomocą krioblokad

Szpital św. Rafała sukcesywnie poszerza zakres oferowanych usług medycznych w zakresie neurochirurgii. Od niedawna Pacjenci mogą korzystać również z krioblokad, za pomocą których są leczone uporczywe przewlekłe, zwłaszcza przeciążeniowe bóle krzyża. Ta unikalna metoda polega na punktowym zamrażaniu zakończeń nerwowych w określonych miejscach kręgosłupa. Rozwój medycyny w tym obszarze pozwolił na uzyskanie długotrwałego efektu przeciwbólowego w zakresie nerwów obwodowych, w tym splotów nerwowych około kręgosłupowych.

– Zabieg wykonywany jest na sali operacyjnej, pod kontrolą obrazu RTG, w znieczuleniu miejscowym. Po zlokalizowaniu odpowiednich zakończeń nerwowych stosuje się mrożenie niską temperaturą. Zabieg jest minimalnie inwazyjny, zatem nie wymaga konieczności zakładania szwów. Pacjent może wrócić do domu tego samego dnia. Celem zabiegu jest wyeliminowanie bólu – nerw jest zatem znieczulony przez kilka miesięcy, ale nie jest zniszczony. Z czasem nerw jest zdolny do regeneracji wzdłuż swojego prawidłowego przebiegu i jego funkcje powracają – dr hab. med. Ryszard Czepko ze Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Zasadniczym wskazaniem do tej metody jest oporny na leczenie, przewlekły ból krzyża, wynikający najczęściej z przeciążenia i postępujących zmian zwyrodnieniowo – dyskopatycznych. Innymi wskazaniami są m.in.: bóle po operacjach kręgosłupa, neuralgie nerwów obwodowych i ból wywołany nerwiakiem pourazowym nerwu obwodowego.

Krioblokada powoduje, że Pacjent jest wolny od bólu lub ból zmniejsza się na tyle, że umożliwia to wdrożenie fizjoterapii stabilizującej działanie mięśni grzbietu i okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Wyłączenie pierwotnego bólu umożliwia zatem leczenie wtórnego bólu wynikającego z napięcia mięśni.

Szpital św. Rafała jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu, nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Opieka medyczna realizowania przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych pozwala na wykonywanie refundowanych i komercyjnych świadczeń zdrowotnych w obszarze: neurochirurgii, ortopedii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, urologii, okulistyki a także rehabilitacji i wysokospecjalistycznej diagnostyki. Atutem szpitala jest zespół doskonałych specjalistów. To głównie dzięki nim szpital i wysokim standardom bezpieczeństwa szpital wielokrotnie uzyskiwał wysokie oceny miedzy innymi w ogólnopolskim konkursie „Perły medycyny”, rankingu „Bezpieczny szpital”. Szpital posiada również akredytację Ministerstwa Zdrowia.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×