Komunikaty prasowe

Szpital św. Rafała i Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii organizatorami zebrania naukowego „Rewizyjne rekonstrukcje więzadła krzyżowego przedniego”

Dzięki współpracy Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii oraz Scanmed Szpitala św. Rafała w Krakowie w sobotę 13 grudnia w Opactwie oo. Benedyktynóww Tyńcu odbyło się spotkanie naukowe poświęcone tematyce rewizyjnych rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oraz nowościom w technikach artroskopowych.

Spotkanie zostało zorganizowane w celu wywołania otwartej dyskusji na temat wykorzystania nowoczesnych technik artroskopowych w leczeniu urazów. Zapoczątkowała je transmisja zabiegu rewizyjnej rekonstrukcji ACL z sali operacyjnej Szpitala Św. Rafała, który wykonał zespół chirurgów pod kierownictwem dr Stanisława Szymanika, Ordynatora Oddziału Ortopedii i Traumatologii Szpitala św. Rafała.

Cykl wykładów otworzył Dr Waldemar Gołda (Scanmed Szpital św. Rafała) tematem „Zabiegi rewizyjne po rekonstrukcjach pierwotnych ACL”. Z metodami diagnostycznymi w planowaniu rewizyjnych rekonstrukcji ACL zapoznała gości doc. Izabela Herman-Sucharska (Klinika Radiologii CMUJ), natomiast prof. Ryszard Gajdosz przedstawił nowoczesne metody znieczulenia oraz postepowanie przeciwbólowe w okresie pooperacyjnym i w trakcie wczesnej rehabilitacji stawu kolanowego po artroskopowych zabiegach rekonstrukcyjnych.

Gościem honorowym spotkania był prof. Wadym Sulyma z Ivanofrankovskiego Uniwersytetu Medycznego na Ukrainie, który wygłosił wykład na tematendoskopowej stymulacji przebudowy aseptycznej martwicy głowy kości udowej.

W drugiej części spotkania przeprowadzono dyskusję okrągłego stołu dotyczącą kontrowersji w rewizyjnych zabiegach artroskopowych stawu kolanowego, w której udział wzięli prelegenci, Prezes Małopolskiego Oddziału PTOITR dr Tomasz Sorysz oraz uczestnicy spotkania.

***

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce. W ramach Grupy, Pacjentom świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w 11 miastach w Polsce, oferując usługi w ramach 29 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 650 placówek partnerskich i pełnoprofilowego Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Aby dowiedzieć się więcej o działalności Grupy, odwiedź stronę: www.scanmed.pl

Kontakt dla mediów: Żenia Karona, tel. 500 114 401, e-mail: zenia.karona@scanmed.pl

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×