Komunikaty prasowe

Sukces emisji Scanmed Multimedis

Ponad 21 mln zł i nowego inwestora – fundusze Investors TFI – pozyskał dzięki nowej emisji akcji Scanmed Multimedis. Działająca w branży medycznej spółka (Szpital św. Rafała w Krakowie, sieć przychodni w największych miastach Polski) planuje kolejne inwestycje oraz zamierza przenieść się z NewConnect na rynek główny GPW.

Fundusze zarządzane przez Investors TFI objęły 4,5 mln akcji z 8,25 mln walorów oferowanych przez Scanmed Multimedis (SM). Pozostałe papiery kupił Black Lion Fund, największy akcjonariusz medycznej spółki. – Wysoko oceniamy perspektywy rynku medycznego w Polsce. Fundusze Investors są już znaczącym udziałowcem spółki EMC Instytut Medyczny, zainwestowaliśmy w Scanmed Multimedis, a w planach mamy kolejne inwestycje w sektorze – powiedział Jakub Bartkiewicz, prezes Domu Inwestycyjnego Investors oraz zarządzający funduszem Investor Private Equity FIZ, który objął akcje SM. – Scanmed jest dobrze zarządzaną spółką o przychodach zdywersyfikowanych między NFZ a segmentem klientów komercyjnych. Uważamy, że rynek usług medycznych w Polsce czeka nieuchronna konsolidacja i wzrost aktywności inwestorów strategicznych. Scanmed Multimedis ma szansę być w ciągu najbliższych lat jednym z ważnych celów inwestycyjnych dla tych podmiotów – podkreślił Jakub Bartkiewicz.

Po emisji fundusze zarządzane przez Investors TFI kontrolują ok. 22,4% akcji SM. Największym akcjonariuszem spółki pozostaje Black Lion Fund, do którego należy 58% akcji.

– Dzięki emisji zyskaliśmy partnera świadomie inwestującego na rynku na rynku medycznym, którego zaangażowanie potwierdza sens naszej pracy ze spółką, zwłaszcza w ostatnim roku – podsumował transakcję Maciej Wandzel, prezes Black Lion Fund.

Scanmed Multimedis pozyskał z emisji 21,4 mln zł. – Środki te pozwolą nam na dalszy rozwój szpitala oraz sieci przychodni. Planujemy rozszerzyć ofertę usług szpitalnych uruchamiając nowe oddziały, w tym rehabilitację neurologiczną oraz chirurgię onkologiczną wraz z chemioterapią. Również oferta usług ambulatoryjnych zostanie wzbogacona o nowe świadczenia – powiedziała Joanna Szyman, prezes zarządu SM. – Z drugiej strony emisja pozwoli nam zmienić rynek notowań akcji. Jeszcze w tym roku chcielibyśmy opuścić New Connect i zadebiutować na rynku głównym GPW – dodała Joanna Szyman.

Scanmed Multimedis za niespełna 10 mln zł kupił od Black Lion Fund 41% udziałów w spółce Scan Development, która jest właścicielem nieruchomości zlokalizowanych wokół terenu szpitala św. Rafała. Na zakupionej nieruchomości planowane są kolejne inwestycje z segmentu usług medycznych.

Scanmed Multimedis zarządza siecią 22 placówek ambulatoryjnych na terenie 5 miast w Polsce – w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach. Do firmy należy też Szpital św. Rafała w Krakowie. Jest on jednym z najnowocześniejszych obiektów szpitalnych nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Opieka medyczna realizowania w nim przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych pozwala na wykonywanie refundowanych i komercyjnych świadczeń zdrowotnych w obszarze: neurochirurgii, ortopedii, chirurgii ogólne i onkologicznej, urologii, okulistyki a także rehabilitacji i wysokospecjalistycznej diagnostyki. Szpital posiada zespół doskonałych specjalistów.

Segment ambulatoryjny stanowi 60% sprzedaży SM, a działalność szpitalna 40%. Sprzedaż usług Grupy kierowana jest zarówno do klientów indywidualnych i klientów instytucjonalnych, wśród których dominują towarzystwa ubezpieczeniowe, zakłady pracy i kontrakty z innymi placówkami medycznymi. Połowę przychodów w segmencie ambulatoryjnym zapewniają klienci komercyjni. W segmencie szpitalnym udział NFZ wynosi 65%, a 35% stanową przychody komercyjne. Grupa obejmuje opieką ponad 300 tys. osób. Skonsolidowane przychody Scanmed Multimedis z uwzględnieniem sprzedaży przejmowanych podmiotów od początku 2012 roku wyniosły ponad 80 mln PLN. Szacunki na 2013r. zakładają uzyskanie przychodów na poziomie 90,8 mln PLN.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×