Komunikaty prasowe

Sukces emisji Scanmed Multimedis

Ponad 21 mln zł i nowego inwestora – fundusze Investors TFI – pozyskał dzięki nowej emisji akcji Scanmed Multimedis. Działająca w branży medycznej spółka (Szpital św. Rafała w Krakowie, sieć przychodni w największych miastach Polski) planuje kolejne inwestycje oraz zamierza przenieść się z NewConnect na rynek główny GPW.

Fundusze zarządzane przez Investors TFI objęły 4,5 mln akcji z 8,25 mln walorów oferowanych przez Scanmed Multimedis (SM). Pozostałe papiery kupił Black Lion Fund, największy akcjonariusz medycznej spółki. – Wysoko oceniamy perspektywy rynku medycznego w Polsce. Fundusze Investors są już znaczącym udziałowcem spółki EMC Instytut Medyczny, zainwestowaliśmy w Scanmed Multimedis, a w planach mamy kolejne inwestycje w sektorze – powiedział Jakub Bartkiewicz, prezes Domu Inwestycyjnego Investors oraz zarządzający funduszem Investor Private Equity FIZ, który objął akcje SM. – Scanmed jest dobrze zarządzaną spółką o przychodach zdywersyfikowanych między NFZ a segmentem klientów komercyjnych. Uważamy, że rynek usług medycznych w Polsce czeka nieuchronna konsolidacja i wzrost aktywności inwestorów strategicznych. Scanmed Multimedis ma szansę być w ciągu najbliższych lat jednym z ważnych celów inwestycyjnych dla tych podmiotów – podkreślił Jakub Bartkiewicz.

Po emisji fundusze zarządzane przez Investors TFI kontrolują ok. 22,4% akcji SM. Największym akcjonariuszem spółki pozostaje Black Lion Fund, do którego należy 58% akcji.

– Dzięki emisji zyskaliśmy partnera świadomie inwestującego na rynku na rynku medycznym, którego zaangażowanie potwierdza sens naszej pracy ze spółką, zwłaszcza w ostatnim roku – podsumował transakcję Maciej Wandzel, prezes Black Lion Fund.

Scanmed Multimedis pozyskał z emisji 21,4 mln zł. – Środki te pozwolą nam na dalszy rozwój szpitala oraz sieci przychodni. Planujemy rozszerzyć ofertę usług szpitalnych uruchamiając nowe oddziały, w tym rehabilitację neurologiczną oraz chirurgię onkologiczną wraz z chemioterapią. Również oferta usług ambulatoryjnych zostanie wzbogacona o nowe świadczenia – powiedziała Joanna Szyman, prezes zarządu SM. – Z drugiej strony emisja pozwoli nam zmienić rynek notowań akcji. Jeszcze w tym roku chcielibyśmy opuścić New Connect i zadebiutować na rynku głównym GPW – dodała Joanna Szyman.

Scanmed Multimedis za niespełna 10 mln zł kupił od Black Lion Fund 41% udziałów w spółce Scan Development, która jest właścicielem nieruchomości zlokalizowanych wokół terenu szpitala św. Rafała. Na zakupionej nieruchomości planowane są kolejne inwestycje z segmentu usług medycznych.

Scanmed Multimedis zarządza siecią 22 placówek ambulatoryjnych na terenie 5 miast w Polsce – w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach. Do firmy należy też Szpital św. Rafała w Krakowie. Jest on jednym z najnowocześniejszych obiektów szpitalnych nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Opieka medyczna realizowania w nim przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych pozwala na wykonywanie refundowanych i komercyjnych świadczeń zdrowotnych w obszarze: neurochirurgii, ortopedii, chirurgii ogólne i onkologicznej, urologii, okulistyki a także rehabilitacji i wysokospecjalistycznej diagnostyki. Szpital posiada zespół doskonałych specjalistów.

Segment ambulatoryjny stanowi 60% sprzedaży SM, a działalność szpitalna 40%. Sprzedaż usług Grupy kierowana jest zarówno do klientów indywidualnych i klientów instytucjonalnych, wśród których dominują towarzystwa ubezpieczeniowe, zakłady pracy i kontrakty z innymi placówkami medycznymi. Połowę przychodów w segmencie ambulatoryjnym zapewniają klienci komercyjni. W segmencie szpitalnym udział NFZ wynosi 65%, a 35% stanową przychody komercyjne. Grupa obejmuje opieką ponad 300 tys. osób. Skonsolidowane przychody Scanmed Multimedis z uwzględnieniem sprzedaży przejmowanych podmiotów od początku 2012 roku wyniosły ponad 80 mln PLN. Szacunki na 2013r. zakładają uzyskanie przychodów na poziomie 90,8 mln PLN.