Media o nas

Starożytny sposób na zdrowy kręgosłup

W Starożytnej Grecji masowano sportowców przed zawodami. Zapoczątkowany w Indiach i Chinach, stanowił naturalną metodę leczniczą. Masaż początkowo był uzupełnieniem obrzędów religijnych, z czasem wszedł do medycyny ludowej. Tyle historii – o współczesnym masażu kręgosłupa opowiada Jakub Ciężadło – rehabilitant i masażysta z Scanmed Multimedis w Krakowie.

  • http://www.abcgospodyni.pl/zdrowie.html
  • http://www.udziewczyn.pl/31,8729,Artykul,Starozytny_sposob_na_zdrowy_kregoslup.aspx
  • http://kobieta30.pl/artykuly/starozytny_sposob_na_zdrowy_kregoslup
  • http://time4men.pl/zdrowie/starozytny-sposob-na-zdrowy-kregoslup.html
  • http://www.dla-mezczyzny.pl/zdrowie-sport/starozytny-sposob-na-zdrowy-kregoslup/
  • http://www.zdrowie.senior.pl/75,0,Masaz-starozytny-sposob-na-zdrowy-kregoslup,11237.html
  • http://czaskobiety.pl/news/staro%C5%BCytny-spos%C3%B3b-na-zdrowy-kr%C4%99gos%C5%82
  • http://www.kobieta.byc.pl/index.php?parent=600&page=625&id=6112

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×