Aktualności

juwe 16 maja 2016

Scanmed zabezpiecza imprezy plenerowe podczas Juwenaliów 2016

Długo wyczekiwany przez studentów czas zabaw, koncertów i ogólnie pojętego szaleństwa właśnie się zakończył. Juwenalia to moment w życiu studentów, kiedy na pierwszym miejscu znajduje  się dobra zabawa, a wszelkie zakazy i obostrzenia przestają się liczyć. Dlatego rozsądnie jeśli nad „szaleństwem” nocy juwenaliowych czuwają  wyspecjalizowane służby medyczne. Jako partner medyczny, Grupa zapewniła bezpieczeństwo medyczne Juwenaliów krakowskich uczelni, min.:

·         Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

·         Uniwersytet Jagielloński

·         Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

·         Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

·         Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

·         Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

image004 (1)

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×