Komunikaty prasowe

Scanmed Szpital św. Rafała z certyfikatem zgodności z normą SA 8000

Szpital św. Rafała jako jedna z nielicznych firm w Polsce z sukcesem zakończył wdrożenie normy SA 8000 – jedynej uznanej na świecie i podlegającej certyfikacji normy CSR w zakresie aspektów etycznych oraz pracowniczych. Certyfikacja zgodności z wymaganiami normy jest kontynuacją doskonalenia polityki personalnej i zintegrowanego systemu zarządzania funkcjonujących w organizacji.

- Norma wskazuje najważniejsze oczekiwania personelu odnośnie miejsca pracy. Stanowi odzwierciedlenie godnych i bezpiecznych warunków wykonywania pracy, które są podstawą funkcjonowania systemów etycznych. Pracownicy, mając zapewnione i zabezpieczone normą warunki, jednocześnie działają zgodnie z wartościami istotnymi dla firmy – mówi Joanna Wcześniak, HR Biznes Partner, koordynator projektu wdrożenia normy SA 8000.

Wdrożenie normy SA 8000 pozwoliło spółce na wyodrębnienie strategicznych elementów kodeksu etycznego i wprowadzenie planu efektywnej komunikacji jego zasad zarówno pracownikom, jak i partnerom biznesowym. Dodatkowo zastosowano efektywne narzędzia do weryfikacji zgodności zachowań z wytycznymi i powiadamiania o ich naruszeniach.

- Decyzja o wdrożeniu prestiżowej i rygorystycznej normy SA 8000 wynika z faktu, iż odpowiada ona postawionym sobie przez Grupę zamierzeniom i wyzwaniom. Uzyskanie certyfikacji w ramach jej przestrzegania stanowi dla Scanmed SA obiektywne potwierdzenie odpowiedzialności nie tylko w miejscu pracy, ale również wobec interesariuszy zewnętrznych, szczególnie partnerów i klientów – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

Norma SA 8000 (Social Accountability 8000) jest międzynarodowym, podlegającym certyfikacji standardem, wprowadzonym przez nowojorską organizację Social Accountability International (SAI) w 1998 roku. Określa wymogi w zakresie odpowiedzialności społecznej, jakie powinno spełniać przedsiębiorstwo. Opiera się na konwencjach i zaleceniach Międzynarodowej Organizacji Pracy, Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji Praw Dziecka.

***

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce. W ramach Grupy, Pacjentom świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w 8 miastach w Polsce, oferując usługi w ramach 27 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 650 placówek partnerskich i pełnoprofilowego Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Aby dowiedzieć się więcej o działalności Grupy, odwiedź stronę: www.multimedis.pl, www.scanmed.pl, www.swrafal.pl

Kontakt dla mediów: Żenia Karona, tel. 500 114 401, e-mail: zenia.karona@scanmed.pl