Komunikaty prasowe

Scanmed Szpital św. Rafała w Krakowie wyróżniony w konkursie Lider Roku 2015 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital

13 stycznia 2016 r. odbyła się uroczysta gala wieńcząca piętnastą, jubileuszową edycję konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny. W kategorii „Lider Roku 2015 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital” wyróżnienie otrzymał Szpital św. Rafała w Krakowie.

Ocenie podlegały działania Zarządu szpitali realizowane na rzecz wprowadzania innowacji systemowych i organizacyjnych w prowadzonej placówce. Kapituła w skład, której wchodzą członkowie władzy ustawodawczej, przedstawiciele samorządu terytorialnego, związków pracodawców, instytucji, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń, wybitne osobowości polskiej medycyny, wyróżniając Szpital św. Rafała doceniła innowacyjne procedury chirurgiczne w neurochirurgii i ginekologii, wysoki udział zabiegów małoinwazyjnych w całokształcie zabiegów, realizację programu zarzadzania różnorodnością i wykorzystania potencjału różnorodności Diversity Icebreaker oraz realizację projektów wspierających osoby długotrwale pozostające bez pracy.

Celem konkursu, organizowanego przez Wydawnictwo Termedia i redakcję „Menedżera Zdrowia”, jest nagrodzenie osób oraz podmiotów szczególnie wyróżniających się w polskiej medycynie. Tegoroczną edycję honorowym patronatem objęło Ministerstwo Zdrowia.

Szczegółowe informacje na temat wyników konkursu dostępne są na stronie http://www.termedia.pl/Konferencje?Wyniki_konkursu&e=418&p=3603.

 

***

Grupa Scanmed jest liderem w tworzeniu kompleksowej, koordynowanej opieki medycznej na wysokim poziomie jakości i bezpieczeństwa. Scanmed udziela ponad 1 mln świadczeń medycznych w ciągu roku – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. Scanmed działa w największych miastach w Polsce, oferując usługi w ramach 37 wielospecjalistycznych ośrodków, a także sieci ponad 850 placówek partnerskich. Grupa zatrudnia blisko 2,5 tys. specjalistów. Scanmed bierze udział w kampaniach społecznych jako partner (nie [przy]dzwoń za kierownicą/bez komórki) oraz organizator (Internet nie leczy).

 

Kontakt dla mediów: Maria Węsierska, tel. 509 37 97 00, e-mail: maria.wesierska@mc.com.pl

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×