Aktualności

operacjaaktu 7 kwietnia 2016

Scanmed Szpital św. Rafała w Krakowie pionierem w zakresie wykorzystania nowych technologii ortopedycznych

Nowa generacja implantów ortopedycznych do rekonstrukcji stawu barkowego została po raz pierwszy użyta w Polsce. W marcu w Scanmed Szpitalu św. Rafała zostały wykonane dwa pierwsze w naszym kraju zabiegi operacyjne z użyciem tej technologii.

Nowoczesne, bezwęzłowe implanty służą do naprawy niestabilności stawu barkowego, zarówno w ostrych, pourazowych przypadkach, jak i w sytuacji przewlekłych, wieloletnich niestabilności.

― Pierwszą operowaną pacjentką była zawodniczka Kadry Polskiego Związku Narciarskiego w Snowboardzie z ostrą pourazową niestabilnością barku, po wypadku podczas treningu na lodowcu – mówi dr Stanisław Szymanik – Ordynator Ortopedii Szpitala Św. Rafała ― Drugim pacjentem był mężczyzna z wieloletnią przewlekłą niestabilnością barku, która również była skutkiem doznanego wiele lat wcześniej urazu podczas aktywności sportowej. Na dzień dzisiejszy możemy mówić o pełnym sukcesie – dodaje dr Stanisław Szymanik.

Zabiegi zostały wykonane techniką artroskopową, zapewniającą minimalnie inwazyjny dostęp do barku oraz znacznie skracającą czas leczenia pooperacyjnego.

― Dzięki użyciu nowej generacji implantów czas zabiegów operacyjnych znacznie się skrócił. Obecnie zabiegi rekonstrukcji w niestabilności barku trwają poniżej godziny. Zdecydowanie krótszy jest także czas rehabilitacji ― planowany powrót do pełnej aktywności sportowej dla operowanych pacjentów to około 10-12 tygodni – wyjaśnia  dr Stanisław Szymanik.  

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×