Komunikaty prasowe

SCANMED Szpital św. Rafała najlepszym szpitalem w Małopolsce

07.11.2013 r. w siedzibie redakcji „Rzeczpospolitej” odbyła się 10. ceremonia przyznania nagród dla najlepszych placówek szpitalnych w Polsce. Wśród laureatów tegorocznej edycji rankingu znalazł się SCANMED Szpital św. Rafała w Krakowie. Zdobył tytuł najlepszego szpitala w województwie małopolskim. Utrzymał się też w pierwszej dziesiątce szpitali w skali kraju w kategorii „jakość opieki medycznej”.

W jubileuszowej odsłonie Ranking Najlepszych Szpitali „Rzeczpospolitej” 2013 przygotowanego we współpracy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia wzięło udział 256 organizacji. Uroczystej gali towarzyszyła debata na temat szpitali przyjaznych pacjentowi w polskich warunkach, prowadzona przez redaktora „Rzeczpospolitej”. Wzięli w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i przedstawiciele NGO, m.in. Pani Joanna Szyman, Prezes Zarządu Grupy Scanmed Multimedis, która podczas panelu podkreślała, podobnie jak i pozostali uczestnicy, rolę jakości opieki medycznej i dostępności udzielanych świadczeń.

– Dane demograficzne potwierdzają, że żyjemy w społeczeństwie starzejącym się. Stąd, rośnie liczba potrzeb zdrowotnych, a to kosztuje cały system opieki zdrowotnej. Moim zdaniem, aby nadal świadczyć usługi na najwyższym poziomie wszystkie jednostki zaangażowane w politykę zdrowotną naszego państwa będą musiały sprostać potrzebom związanym z taką strukturą popytu na usługi medyczne. Myślę, że kluczem do poprawy efektywności jest obrany właśnie przez płatnika publicznego kierunek w ocenie świadczeniodawców premiujący tych, którzy gwarantują kompleksową, ciągłą, koordynowaną opiekę medyczną na wysokim poziomie jakości. – podkreśliła podczas spotkania Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

Rozdanie nagród poprzedziła prezentacja wybranych danych uwzględnianych w rankingu „Bezpieczny szpital”. Jak wynika z tej analizy, placówki zdecydowanie poprawiły swoje wyniki w kategorii informatyzacji, a także generowanych przychodów.

***

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce. 0W ramach Grupy, Pacjentom świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu, oferując usługi

w ramach 24 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 300 placówek partnerskich i pełnoprofilowego Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Aby dowiedzieć się więcej o działalności Grupy, odwiedź stronę: www.multimedis.pl, www.scanmed.pl, www.swrafal.pl

Kontakt dla mediów: Maria Węsierska, tel. 22 244 57 03, e-mail: maria.wesierska@mc.com.pl

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×