Komunikaty prasowe

Scanmed realizuje kolejne przejęcie w sektorze kardiologicznym

Scanmed podpisałumowę nabycia pakietu udziałów dającego współkontrolę w spółce Carint Scanmed, prowadzącej Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Krakowie. Połączenie sił tych obu podmiotów to dopiero początek zmian w kardio-naczyniowym segmencie rynku.  

Nabycie pakietu udziałów w Carint Scanmed jest etapem umacniania pozycji rynkowej obu podmiotów. Carint i Scanmed zawarły również umowę o dalszym zaangażowaniu kapitałowym.

Jesteśmy konsekwentni w swoich działaniach. Jak już pokazaliśmy w ostatnich transakcjach, kardiologia jest dziedziną, w którą chcemy inwestować i ją rozwijać – komentuje Joanna Szyman, Prezes Zarządu Grupy Scanmed.  Ważne są dla nas jednak nie tylko korzyści w wymiarze ekonomicznym. Zamierzamy w oparciu o współpracę ze światowymi ośrodkami naukowymi i badawczymi, wspólnie poprawiać jakość i dostępność świadczeń medycznych – dodaje Joanna Szyman.

Kolejnym aspektem współpracy Carint i Scanmed jest dbałość o długofalowe efekty leczenia, co w schorzeniach sercowych jest kluczowe dla pacjenta.

Współpraca z Grupą Scanmed to gwarancja szerokiego dostępu do innych dziedzin medycyny, które w połączeniu z leczeniem kardiologicznym mogą przynieść wiele korzyści pacjentom cierpiącym na schorzenia sercowo-naczyniowe. Naszym zadaniem jest również poprawa jakości w ochronie zdrowia oraz wyników medycznych w oparciu o innowacyjne metody monitorowania stanu zdrowia. Wszystko po to, aby jak najefektywniej zapobiegać incydentom sercowo-naczyniowym takim jak na przykład zawał czy udar mózgu, które są przyczyną coraz większej liczby zgonów w Polsce – mówi prof. dr hab. Dariusz Dudek, udziałowiec Grupy Carint.

Wsparcia projektowi Carint Scanmed udziela właściciel Grupy Scanmed, renomowana grupa medyczna Life Healthcare, co gwarantuje projektowi spójną, długoterminową perspektywę rozwoju usług w sektorze kardiologicznym.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowych inwestycji w Polsce. W ciągu ostatniego roku Grupa Scanmed imponująco zwiększyła swój udział w rynku. Cenimy liczne synergie, które dzięki takim inicjatywom jak projekt Carint Scanmed stają się skuteczną odpowiedzią na ważne potrzeby społeczne i gwarantują dostęp do wysokospecjalistycznej opieki medycznej na najwyższym poziomie jakości. Będziemy wspierać tę strategię rozwoju. Planujemy też wzmacniać nasze zaangażowanie kapitałowe na polskim rynku medycznymmówi Jonathan Lowick, Dyrektor ds. strategii i rozwoju w Life Healthcare.

 

***

Life Healthcare działa na rynku od 1983 roku. Jest międzynarodowym liderem opieki szpitalnej. Na 3 kontynentach prowadzi 83 szpitale, 14 stacji dializ, 13 centrów rehabilitacji , w których łącznie znajduje się ponad 10 tys. łóżek. Spółka zatrudnia ponad 14 tys. pracowników. Według danych skonsolidowanych za rok zakończony 30 września 2014 r., Grupa Life Healthcare wypracowała przychody na poziomie 13,05 mld ZAR (ok. 3,79 mld PLN). Zysk EBIT za ten okres wyniósł 4,09 mld ZAR (ok. 1,19 mld PLN), a zysk netto 3,12 mld ZAR (ok. 906 mln PLN).

Grupa Scanmed jest liderem w tworzeniu kompleksowej, koordynowanej opieki medycznej na wysokim poziomie jakości i bezpieczeństwa. Scanmed udziela ponad 1 mln świadczeń medycznych w ciągu roku – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. Scanmed działa w największych miastach w Polsce, oferując usługi w ramach 36 wielospecjalistycznych ośrodków, a także sieci ponad 850 placówek partnerskich. Grupa zatrudnia blisko 2,5 tys. specjalistów.

Grupę Carint tworzy kilkanaście ośrodków kardiologii, w których udzielane są nowatorskie świadczenia zdrowotne z zakresu kardiologii inwazyjnej, angiologii i elektroterapii. W placówkach Carint codziennie wykonywane są zabiegi ratujące życie pacjentów z chorobami układu krążenia. Grupa Carint posiada również sieć wysokospecjalistycznych gabinetów prowadzących opiekę nad pacjentami z chorobami serca i naczyń. Nowoczesny sprzęt, zespół ponad 400 doświadczonych specjalistów, działalność naukowa oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń to ważne atrybuty Grupy Carint.

 

Kontakt dla mediów: Maria Węsierska, tel. 509 37 97 00, e-mail: maria.wesierska@mc.com.pl

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×