Komunikaty prasowe

Scanmed otwiera Oddział Kardiologicznego Leczenia Przewlekłej Niewydolności Krążenia w Krakowie

W Szpitalu św. Rafała w Krakowie został otwarty nowy Oddział Kardiologicznego Leczenia Przewlekłej Niewydolności Krążenia. Uruchomienie nowoczesnej jednostki stanowi odpowiedź na rosnące liczbę zachorowań na to schorzenie, w szczególności wśród seniorów.

Szacuje się, że na niewydolność serca cierpi około 3 proc. populacji, ale częstość jej występowania rośnie wraz z wiekiem – wśród osób powyżej 70. roku życia ponad 10 proc. wykazuje objawy tej choroby. Wszystko wskazuje na to, że liczby te będą wzrastać w miarę starzenia się społeczeństwa i coraz wyższej przeżywalności w chorobach stanowiących główną przyczynę rozwoju niewydolności serca – mówi Józefa Job, Dyrektor Scanmed Szpitala św. Rafała.

Za rozwój schorzenia odpowiadają głownie: choroba niedokrwienna serca, przeciążenie ciśnieniowe serca powstające na skutek zwiększonego ciśnienia tętniczego, kardiomiopatia, powikłania zawału serca, choroby zastawkowe oraz choroby osierdzia, czyli choroby cywilizacyjne. To sprawia, że już obecnie przewlekła niewydolność krążenia jest jedyną jednostką chorobową układu sercowo-naczyniowego o wciąż rosnącej częstości występowania, a ponadto najczęstszą̨ i najbardziej kosztowną przyczyną hospitalizacji pacjentów powyżej 65. roku życia.

W 2015 roku w Centrum Kardiologii Scanmed hospitalizowano 1977 chorych. Wykonano m.in.: 1360 koronarografii, 943 zabiegi angioplastyki wewnątrzwieńcowej, 28 ablacji. Implantowano 212 rozruszników serca. Uruchomienie nowego oddziału pozwoli zwiększyć możliwości działalności Centrum Kardiologii w zakresie leczenia niewydolności serca.

Obecnie skupimy się głównie na działalności diagnostycznej i leczniczej. W niedalekiej przyszłości wprowadzimy również świadczenia rehabilitacyjne. Oddział jako jeden z nielicznych zapewni Pacjentom możliwość pełnej diagnostyki nieinwazyjnej oraz inwazyjnej, a także różnorodne metody leczenia – od zachowawczych aż po leczenie zabiegowe – dodaje dr n. med. Jerzy Matysek, Ordynator Oddziału Kardiologicznego Scanmed.

Nowoczesny 12-łóżkowy oddział zapewni pacjentom komfortowe warunki w dwuosobowych salach z własnymi węzłami sanitarnymi. Został wyposażony w sprzęt najnowszej generacji, w tym kardiomonitory z wieloparametrowym modułem pomiarów hemodynamicznych pozwalającym na równoczesne prowadzenie obserwacji do 12 odprowadzeń EKG, monitorowaniem oddechu, pomiarem ciśnienia tętniczego krwi, temperatury oraz wysycenia krwi tlenem. Wszystkie parametry życiowe pacjentów będą na bieżąco odczytywane w Centrali Monitorującej umiejscowionej w punkcie pielęgniarskim. Przy każdym stanowisku Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego znajdują się także pompy infuzyjne waz ze stacjami dokującymi, które zapewniają precyzyjne dawkowanie i ciągłość terapii lekami dożylnymi.

Nad najwyższym standardem leczenia i opieki czuwać będzie doświadczony zespół lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii oraz specjalistyczny zespół pielęgniarski. W stanach zagrożenia życia działania lekarzy kardiologów wspierane będą przez anestezjologów. Na miejscu, w Szpitalu św. Rafała znajduje się także 12 łóżkowy Oddział Intensywnej Terapii.

Oddział jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

* * *

 

Grupa Scanmed jest liderem w tworzeniu kompleksowej, koordynowanej opieki medycznej na wysokim poziomie jakości i bezpieczeństwa. Scanmed udziela ponad 1 mln świadczeńmedycznych w ciągu roku –od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, ażpo leczenie szpitalne, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeńratujących życie. Scanmed działa w największych miastach w Polsce, oferując usługi w ramach 43 ośrodków, w 26 miastach w Polsce wielospecjalistycznych ośrodków, w tych 16 jednostek szpitalnych, a także sieci ponad 850 placówek partnerskich. Grupa zatrudnia blisko ponad 3 tys. osób. Scanmed bierze udziałw kampaniach społecznych jako partner (nie [przy]dzwońza kierownicą/bez komórki) oraz organizator (Internet nie leczy).