Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis zabezpiecza Juwenalia

Scanmed Multimedis SA będzie zabezpieczała medycznie tegoroczne Juwenalia w największych ośrodkach akademickich w Polsce. Firma będzie zapewniać bezpieczeństwo uczestników studenckiego święta między innymi w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i w Poznaniu. Scanmed Multimedis zadba również o bezpieczeństwo medyczne uczestników wydarzeń towarzyszących Juwenaliom w tych miastach.

- Cieszymy się, że po raz kolejny możemy zadbać o bezpieczeństwo uczestników Juwenaliów. Scanmed Multimedis od początku istnienia angażuje się w działalność na rzecz środowiska studenckiego. W ramach programu AKAMEDIK obejmujemy opieką medyczną ponad 100 000 studentów w całej Polsce. Patronujemy ważnym wydarzeniom studenckim, wspieramy fundusze stypendialne dla studentów i doktorantów, prowadzimy działania edukacyjne i akcje prozdrowotne dla studentów – mówi Joanna Szyman Prezes Zarządu Scanmed Multimedis SA.

W ciągu każdego roku akademickiego organizowanych jest kilkadziesiąt akcji profilaktycznych, wykładów edukacyjnych oraz szkoleń, z których korzysta ponad 6000 osób. Scanmed Multimedis wspiera liczne inicjatywy studenckie, między innymi Studenckie Nagrody Dziennikarskie – MediaTory, akcję studencką KRajowy KRwiecień KRwiodawstwa, Dzień Dawcy Szpiku na Uniwersytecie Rolniczym i Politechnice Krakowskiej, Dni Zdrowia – cykl akcji profilaktycznych na uczelniach w całej Polsce i wiele innych.

Za podejmowane działania w środowisku akademickim Scanmed Multimedis został uhonorowany nagrodą „ProStudent” w kategorii „PROdukt roku”. Nagrody Środowiska Studenckiego to konkurs organizowany od 2004 r. przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Założeniem Konkursu jest promowanie prostudenckich, zdaniem studentów, autorytetów, instytucji, przedsięwzięć czy produktów związanych ze środowiskiem akademickim oraz uczelni, które zapewniają swoim studentom najlepsze warunki kształcenia i możliwości rozwoju poza tokiem studiów.

***

Scanmed Multimedis S.A.

Scanmed Multimedis prowadzi działalność od 2000 roku, jest liderem w tworzeniu wielospecjalistycznej opieki medycznej w Polsce. Główne obszary działalności Scanmed Multimedis to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa oraz opieka wyjazdowa. Specjalizuje się w zapewnianiu opieki medycznej, zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych. Spółkę charakteryzuje innowacyjne podejście do tradycyjnego produktu jakim jest podstawowa opieka zdrowotna oraz nowatorski model biznesu polegający na komplementarnym wykorzystywaniu w finansowaniu świadczeń medycznych środków z NFZ oraz środków komercyjnych. Spółka ma zdywersyfikowane i stabilne źródła przychodów, efektywny model sprzedaży oraz szybko rosnącą liczbę klientów.