Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis Wyniki lepsze od prognozy

Notowana na NewConnect Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis wypracowała po czterech kwartałach 2011 roku zysk netto w wysokości 1,6 mln zł (prognoza zakładała 1,4 mln zł). Skonsolidowane przychody po czterech kwartałach wyniosły 40 mln zł. Dzięki rozszerzeniu zakresu usług i nowym lokalizacjom liczba obsługiwanych pacjentów wzrosła do prawie 300 000 osób.

Wzrost przychodów związany jest ze zwiększeniem populacji pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w Krakowie i w nowych lokalizacjach – Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, a także rozwojem usług komercyjnych fee for service. W 2011 roku liczba pacjentów indywidualnych powiększyła się o blisko 30 000. W tym czasie podpisaliśmy również 238 umów z Klientami korporacyjnymi – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

Poprawa wyników finansowych należącego do Black Lion NFI Scanmed Multimedis związana jest ze wzrostem przychodów oraz wzrostem efektywności. Wyższa rentowność to efekt m.in. restrukturyzacji portfela usług komercyjnych (zastąpienie części przychodów z abonamentów usługami fee for service) oraz znaczącego rozszerzenia oferty świadczonych usług. Scanmed Multimedis oddał w 2011 r. do dyspozycji swoich pacjentów ponad 1600 m2 nowej powierzchni medycznej na terenie 4 miast w Polsce.

Uzyskane w czwartym kwartale wyniki finansowe potwierdzają skuteczność przyjętego przez nas modelu biznesowego, opartego o zdywersyfikowane źródła dochodów, pochodzące ze środków publicznych NFZ oraz środków komercyjnych. Skutecznie realizujemy przyjętą strategię rozwoju oferowanych usług komercyjnych. Wyznaczone na 2011 rok cele zostały osiągnięte – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

Scanmed Multimedis S.A. w bieżącym roku planuje otwarcie placówek na Śląsku (podpisana została już umowa najmu pod nową placówkę medyczną). Spółka podpisała również umowę inwestycyjną, na podstawie której przejmuje kontrolę nad Medrun Sp.z.o.o. Dzięki temu Scanmed Multimedis rozszerzy infrastrukturę medyczną o kolejne placówki na terenie Warszawy i Wrocławia, o łącznej powierzchni ponad 1100m2.

Główne obszary działalności Scanmed Multimedis to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa oraz opieka wyjazdowa. Zespół medyczny Scanmed Multimedis liczący ponad 500 osób, został zbudowany poprzez staranny dobór wysoko wykwalifikowanych lekarzy reprezentujących niemal wszystkie specjalizacje medyczne.

***

Scanmed Multimedis S.A.

Scanmed Multimedis prowadzi działalność od 2000 roku, jest liderem w tworzeniu wielospecjalistycznej opieki medycznej w Polsce. Główne obszary działalności Scanmed Multimedis to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa oraz opieka wyjazdowa. Specjalizuje się w zapewnianiu opieki medycznej, zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych. Spółkę charakteryzuje innowacyjne podejście do tradycyjnego produktu jakim jest podstawowa opieka zdrowotna oraz nowatorski model biznesu polegający na komplementarnym wykorzystywaniu w finansowaniu świadczeń medycznych środków z NFZ oraz środków komercyjnych. Spółka ma zdywersyfikowane i stabilne źródła przychodów, efektywny model sprzedaży oraz szybko rosnącą liczbę klientów. Scanmed Multimedis należy do grupy kontrolowanej przez Black Lion NFI.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×