Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis Wyniki lepsze od prognozy

Notowana na NewConnect Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis wypracowała po czterech kwartałach 2011 roku zysk netto w wysokości 1,6 mln zł (prognoza zakładała 1,4 mln zł). Skonsolidowane przychody po czterech kwartałach wyniosły 40 mln zł. Dzięki rozszerzeniu zakresu usług i nowym lokalizacjom liczba obsługiwanych pacjentów wzrosła do prawie 300 000 osób.

Wzrost przychodów związany jest ze zwiększeniem populacji pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w Krakowie i w nowych lokalizacjach – Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, a także rozwojem usług komercyjnych fee for service. W 2011 roku liczba pacjentów indywidualnych powiększyła się o blisko 30 000. W tym czasie podpisaliśmy również 238 umów z Klientami korporacyjnymi – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

Poprawa wyników finansowych należącego do Black Lion NFI Scanmed Multimedis związana jest ze wzrostem przychodów oraz wzrostem efektywności. Wyższa rentowność to efekt m.in. restrukturyzacji portfela usług komercyjnych (zastąpienie części przychodów z abonamentów usługami fee for service) oraz znaczącego rozszerzenia oferty świadczonych usług. Scanmed Multimedis oddał w 2011 r. do dyspozycji swoich pacjentów ponad 1600 m2 nowej powierzchni medycznej na terenie 4 miast w Polsce.

Uzyskane w czwartym kwartale wyniki finansowe potwierdzają skuteczność przyjętego przez nas modelu biznesowego, opartego o zdywersyfikowane źródła dochodów, pochodzące ze środków publicznych NFZ oraz środków komercyjnych. Skutecznie realizujemy przyjętą strategię rozwoju oferowanych usług komercyjnych. Wyznaczone na 2011 rok cele zostały osiągnięte – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

Scanmed Multimedis S.A. w bieżącym roku planuje otwarcie placówek na Śląsku (podpisana została już umowa najmu pod nową placówkę medyczną). Spółka podpisała również umowę inwestycyjną, na podstawie której przejmuje kontrolę nad Medrun Sp.z.o.o. Dzięki temu Scanmed Multimedis rozszerzy infrastrukturę medyczną o kolejne placówki na terenie Warszawy i Wrocławia, o łącznej powierzchni ponad 1100m2.

Główne obszary działalności Scanmed Multimedis to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa oraz opieka wyjazdowa. Zespół medyczny Scanmed Multimedis liczący ponad 500 osób, został zbudowany poprzez staranny dobór wysoko wykwalifikowanych lekarzy reprezentujących niemal wszystkie specjalizacje medyczne.

***

Scanmed Multimedis S.A.

Scanmed Multimedis prowadzi działalność od 2000 roku, jest liderem w tworzeniu wielospecjalistycznej opieki medycznej w Polsce. Główne obszary działalności Scanmed Multimedis to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa oraz opieka wyjazdowa. Specjalizuje się w zapewnianiu opieki medycznej, zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych. Spółkę charakteryzuje innowacyjne podejście do tradycyjnego produktu jakim jest podstawowa opieka zdrowotna oraz nowatorski model biznesu polegający na komplementarnym wykorzystywaniu w finansowaniu świadczeń medycznych środków z NFZ oraz środków komercyjnych. Spółka ma zdywersyfikowane i stabilne źródła przychodów, efektywny model sprzedaży oraz szybko rosnącą liczbę klientów. Scanmed Multimedis należy do grupy kontrolowanej przez Black Lion NFI.