Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis wdraża normę SA8000 z zakresu CSR

Scanmed Multimedis wdraża normę SA8000 – jedyną uznaną na świecie i podlegającą certyfikacji normą CSR w zakresie aspektów etycznych oraz pracowniczych.

Scanmed Multimedis jako jedna z 15 firm została wybrana do wdrożenia normy SA8000 w ramach projektu dotyczącego budowania kultury etycznej przedsiębiorstw realizowanego przez Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, CRiDO Taxand oraz ICAN Institute.

– SA 8000 to prestiżowa, bardzo rygorystyczna norma, stanowiąca odzwierciedlenie godnych i bezpiecznych warunków pracy, które są podstawą funkcjonowania wszystkich systemów etycznych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Cieszymy się, że jako jedna z pierwszych polskich firm mamy szansę otrzymać certyfikat zgodności z normą i stać się w polskiej branży medycznej pionierem w raportowaniu CSR – mówi Joanna Szyman, prezes zarządu Scanmed Multimedis.

Zgodnie z harmonogramem projektu przeprowadzone zostało badanie ilościowe oraz jakościowe spółki dotyczące realizowanej w jej strukturach etyki biznesu oraz szkolenie na audytorów wewnętrznych normy SA8000, prowadzone przez trenera Social Accountability International. Kolejnym, ostatnim już etapem prowadzącym do uzyskania certyfikatu zgodności systemu zarządzania z normą SA 8000 będzie audyt zewnętrzny. Zakończenie wdrożenia planowane jest na II kwartał 2014 roku.

Zdaniem Roberta Sroki z firmy Crido Taxand: – Certyfikacja zgodności z wymaganiami normy SA8000 jest wyznacznikiem dojrzałości organizacji w zakresie podstawowych funkcji HR, bezpiecznych warunków pracy oraz otwartości na komunikację wewnętrzną z pracownikami. Firmy, które decydujące się na podnoszenie standardów zarządzania w obszarze HR i łańcucha dostaw zgodnie z wymaganiami normy SA8000 niewątpliwie myślą o teraźniejszości, ale przede wszystkim przygotowują się na przyszłe wyzwania regulacyjne i rynkowe budując już teraz swoją przewagę konkurencyjną w gospodarce opartej na kapitale ludzkim.

Norma SA8000 (Social Accountability 8000) jest międzynarodowym, podlegającym certyfikacji standardem, wprowadzonym przez nowojorską organizację Social Accountability International (SAI) w 1998 roku. Określa wymogi w zakresie odpowiedzialności społecznej, jakie powinno spełniać przedsiębiorstwo. Opiera się na konwencjach i zaleceniach Międzynarodowej Organizacji Pracy, Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji Praw Dziecka.

***

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce. W ramach Grupy, Pacjentom świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku, oferując usługi w ramach 24 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 650 placówek partnerskich i pełnoprofilowego Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Aby dowiedzieć się więcej o działalności Grupy, odwiedź stronę: www.multimedis.pl, www.scanmed.pl, www.swrafal.pl

Kontakt dla mediów: Maria Węsierska, tel. 22 244 57 03, e-mail: maria.wesierska@mc.com.pl

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×