Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis w segmencie NewConnect Lead

Decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Spółka Scanmed Multimedis, została zakwalifikowana do segmentu NewConnect Lead. Tym samym znalazła się w gronie najszybciej rozwijających się spółek, które mają największe szanse na przeniesienie swoich notowań na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W wyniku okresowej weryfikacji wskaźników i warunków Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyodrębniła 19 najlepszych spółek, które wyróżniają się zarówno w obrębie kryteriów ilościowych, jak również jakościowych. Kryteria ilościowe dotyczą przede wszystkim sfery kapitalizacji i płynności, które są szczególnie istotne dla inwestorów małej giełdy. Przesłanki jakościowe skupiają się wokół poziomu wypełniania obowiązków informacyjnych, w tym przestrzegania Dobrych Praktyk rynku NewConnect.

- Dla Scanmed Multimedis obecność w segmencie NewConnect Lead, świadcząca o wysokiej dynamice wzrostu, to niewątpliwy sygnałem od rynku, że poza skutecznym modelem biznesowym, dobrymi wynikami czy wysokim potencjałem wzrostu, wyróżniamy się stosowaniem dobrych praktyk oraz transparentnością w wypełnianiu obowiązków informacyjnych. Jest to dla nas wyróżnienie, potwierdzające, że GPW dostrzega duży potencjał rozwoju Scanmed Multimedis w przyszłości – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

Kwalifikacja do segmentu NewConnect Lead prowadzona jest na podstawie danych z ostatniego półrocza działalności spółki. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych aktualizuje listę spółek należących NewConnect Lead raz na kwartał. Wśród kryteriów oceny brane są pod uwagę m.in. liczba transakcji akcjami emitenta i kursu akcji, osiągnięcie odpowiedniego poziomu średniej wartości kapitalizacji, jak również odpowiednie wypełnianie obowiązków informacyjnych.

***

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce. W ramach Grupy, Pacjentom świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu, oferując usługi w ramach 22 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 300 placówek partnerskich i pełnoprofilowego szpitala Św. Rafała w Krakowie.

Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Sitarek, Biuro Relacji Inwestorskich Scanmed Multimedis S.A., tel.: +48 22 244 57 07, +48 503 10 67 25, piotr.sitarek@mc.com.pl

Piotr Felicki, Rzecznik Prasowy Scanmed Multimedis S.A., tel.: +48 22 244 57 07, +48 696 126 260, piotr.felicki@mc.com.pl