Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis w Brukseli

Instytut Neuromed, którego Scanmed Multimedis jest partnerem, zaprezentował we wtorek, 2 kwietnia, przed Parlamentem Europejskim projekt NEUROBIOTECH. Przedsięwzięcie pod hasłem przewodnim „nie ma rozwoju bez innowacji i nie ma innowacji bez badań naukowych” promuje badania i innowacje w sektorze neurologii i biotechnologii. Ubiega się o finansowanie bezpośrednie z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt ma na celu stworzenie międzynarodowej platformy skupiającej wybitnych naukowców i badaczy z dziedziny neurologii oraz biotechnologii, zbudowanie podstaw dla wymiany doświadczeń oraz rozpowszechnianie wiedzy. Ich aktywność będzie skupiać się wokół czterech obszarów: badań naukowych, innowacji i transferu technologii, szkoleń zawodowych oraz usług dla firm.

– Cieszymy się, że razem z Instytutem Neuromed możemy tworzyć międzynarodową platformę wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami i badaczami. Projekt NEUROBIOTECH idealnie wpisuje się w misję Scanmed Multimedis polegającą na świadczeniu usług medycznych na najwyższym światowym poziomie i stałym rozwoju w tej dziedzinie – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

Instituto Neurologico Mediterraneo Neuromed (Śródziemnomorski Instytut Neurologiczny Neuromed) jest ośrodkiem hospitalizacyjno – leczniczym o charakterze naukowym. Klinika uznana została przez włoskie Ministerstwo Zdrowia i Zarząd Regionu Molise jako ośrodek, który wyróżnia się wysoką jakością świadczonych usług, a także wysokim stopniem przełożenie badań naukowych na wykorzystanie ich rezultatów w praktyce medyczne).

Neuromed i jego działania (na poziomie ambulatoryjnym i szpitalnym): badania, diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń neurologicznych , neurochirurgicznych i chorób nowotworowych, chorób przewlekłych i degeneracyjnych, chorób układu nerwowego, w tym chorób rzadkich – jest akredytowany przez Krajową Służbę Zdrowia (National Health Service).

***

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce.

W ramach Grupy, Pacjentom świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w 8 miastach w Polsce, oferując usługi w ramach 25 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 650 placówek partnerskich i pełnoprofilowego Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Aby dowiedzieć się więcej o działalności Grupy, odwiedź stronę: www.multimedis.pl, www.scanmed.pl, www.swrafal.pl

Kontakt dla mediów: Maria Węsierska, tel. 22 244 57 03, e-mail: maria.wesierska@mc.com.pl

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×