Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis uruchamia centrum leczenie żylaków

Scanmed Multimedis uruchomiła nowe Centrum Leczenia Żylaków. Centrum oferuje wszystkie najnowsze metody leczenia żylaków, m.in. laseroterapię oraz RFITT Celon. Dzięki dostępowi do zaawansowanych badań diagnostycznych oraz zabiegów ambulatoryjnych i szpitalnych Centrum umożliwia leczenie niewydolności żylnej we wszystkich stadiach zaawansowania choroby.

– Utworzenie centrum jest odpowiedzią na potrzeby naszych Pacjentów, którzy w jednym miejscu mogą przejść cały proces leczenie żylaków – od diagnozy po zabieg, dostosowany do potrzeb i predyspozycji zdrowotnych Pacjentów. Oferujemy kompleksowe leczenie żylaków – od konsultacji specjalistycznych po zabiegi. W Centrum Leczenia Żylaków niewydolność żylna leczona jest również najnowocześniejszymi metodami – jak RFITT Celon, czy laseroterapia – mówi dr Roman Kuśnierczyk, szef Centrum.

Przewlekła niewydolność żylna kończyn dolnych klasyfikowana jest jako choroba cywilizacyjna. Żylaki częściej występują u kobiet i wraz z upływającym czasem coraz większa ich liczba boryka się z kłopotami związanymi zarówno z żylakami, jak i pajączkami. Szacuje się, że w krajach uprzemysłowionych kobiet z przewlekłą niewydolnością żylną jest ok. 60%. Mają na to wpływ uwarunkowania genetyczne, związane z płcią, wykonywaną pracą, nadwagą. Centrum wykorzystując potencjał jednostek Grupy Scanmed Multimedis (m.in. zaplecza diagnostycznego, najnowszej generacji sprzętu do leczenia ambulatoryjnego oraz pełnoprofilowego szpitala z blokiem operacyjnym) umożliwia kompleksowe leczenie, zarówno ambulatoryjne, jak i szpitalne.

Leczenie ambulatoryjne

Zabiegi wykonywane w Centrum Leczenia Żylaków Scanmed Multimedis to między innymi:

RFITT Celon (Radiofrequency Induced Thermotherapy) – to metoda polegające na zamykaniu niewydolnego pnia żylnego za pomocą wprowadzonego do jego wnętrza aplikatora fal o częstotliwości radiowej. Wyzwolona za jego pomocą energia powoduje obkurczenie i zamknięcie niewydolnej żyły, bez potrzeby jej usuwania. W trakcie zabiegu ilość dostarczonej energii jest precyzyjnie i automatycznie dawkowana, przez co praktycznie wyeliminowane jest ryzyko przegrzania tkanek i wynikających z tego tytułu powikłań.

Laseroterapia – to metoda wykorzystująca światło lasera o określonej długości fali, które przechodzi przez skórę, nie uszkadzając jej i w sposób selektywny powoduje obkurczenie i trwałe zamknięcie naczynia. Ze względu na to wybiórcze działanie wobec zamykanych naczyń, tkanki sąsiednie nie ulegają uszkodzeniu.

Termoablacja diatermiczna żylaków pniowych i niewydolnych żył przeszywających to metoda wykorzystująca idee zabiegu RFITT z przezskórnym nakłuciem żylaka, efekt trwałego obkurczenia i zamknięcia naczynia uzyskiwany jest z wykorzystaniem diatermii chirurgicznej (prąd o wysokich częstotliwościach). Zabieg wykonywany jest pod kontrolą USG z dokładnym obrazowaniem całego zabiegu, unikamy w ten sposób uszkodzeń narządów sąsiednich. Jest to szczególnie skuteczna metoda operacyjna zamykania niewydolnych perforatorów, które pozostawione nieleczone w dużej mierze są odpowiedzialne za nieradykalne leczenie choroby żylakowej kończyn dolnych, są też powodem wczesnych nawrotów żylaków

Skleroterapia pianką pod kontrolą USG. Polega ona na wstrzyknięciu do światła żylaka preparatu, który powoduje ich zarastanie. Metoda ta daje dobre efekty terapeutyczne w przypadku małych i średnich żylaków, sanowi doskonałe uzupełnienie wyżej wymienionych metod terapeutycznych. Obecnie stosujemy preparat obliterujący w postaci mikropiany co pozwala uniknąć wielu powikłań i zwiększa skuteczność zabiegu.

Leczenie Szpitalne

Nowoczesne wyposażenie bloku operacyjnego szpitala Św. Rafała umożliwia przeprowadzanie operacji żylaków kończyn dolnych z wykorzystaniem ultrasonografii śródoperacyjnej i termoablacji diatermicznej żylaków pniowych i żył przeszywających. Każdy Pacjent z żylakami kończyn dolnych ma wykonane badanie Dopplerowskie bezpośrednio przed operacją z mapowaniem żylaków i żył przeszywających, które w trakcie zabiegu są likwidowane technikami przezskórnej termoablacji pod kontrolą USG.

Więcej informacji:

www.multimedis.pl

www.swrafal.pl

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×