Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis umacnia swoją pozycję na rynku usług medycznych

Scanmed Multimedis S.A. nabyła od spółki Promed Invest sp. z o.o. akcje spółki Scanmed S.A. za łączną cenę wynoszącą ponad 1,5 mln złotych. Jednocześnie w dniu 18.07.2012 Promed objął 522.770 akcji zwykłych serii D za tę samą kwotę w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego Emitenta. Obecna wysokość kapitału zakładowego Scanmed Multimedis S.A. wynosi 11.024.768 złotych.

Zrealizowana transakcja jest konsekwencją przyjętej przez Scanmed Multimedis strategii, związanej z rozszerzeniem zakresu usług o świadczenia leczenia szpitalnego. W tym momencie Scanmed Multimedis posiada 8.477.733 akcji Scanmed S.A. (która prowadzi Szpital św. Rafała w Krakowie), co stanowi 90,09% kapitału zakładowego tej spółki i tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

- Rozszerzenie zakresu usług o leczenie szpitalne pozwoliło na oferowanie naszym Pacjentom kontynuacji leczenia – co ma niebagatelne znaczenie przy osiągniętym przez Scanmed Multimedis wolumenie Pacjentów ambulatoryjnych, wynoszącym ponad 320 tysięcy osób. Ponadto, kompleksowa oferta usług medycznych stwarza duże możliwości rozwoju współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z firmami oferującymi ubezpieczenia zdrowotne – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

Szpital Św. Rafała jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu nie tylko w Polsce, ale zgodnie z opinią wizytujących placówkę, również w Europie. Opieka medyczna realizowania przy zaangażowaniu zespołu wybitnych specjalistów oraz wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych pozwala na wykonywanie refundowanych i komercyjnych świadczeń zdrowotnych w obszarze: neurochirurgii, ortopedii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, okulistyki a także rehabilitacji i wysokospecjalistycznej diagnostyki. Wysoka jakość i bezpieczeństwo świadczony usług zapewniły placówce wysokie oceny miedzy innymi w ogólnopolskim konkursie „Perły medycyny”, rankingu „Bezpieczny szpital”. Szpital posiada również akredytację Ministerstwa Zdrowia.

***

Scanmed Multimedis S.A.

Scanmed Multimedis prowadzi działalność od 2000 roku, jest liderem w tworzeniu wielospecjalistycznej opieki medycznej w Polsce. Główne obszary działalności Scanmed Multimedis to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa, opieka wyjazdowa oraz leczenie szpitalne. Specjalizuje się w zapewnianiu opieki medycznej, zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych. Spółkę charakteryzuje innowacyjne podejście do tradycyjnego produktu jakim jest podstawowa opieka zdrowotna oraz nowatorski model biznesu polegający na komplementarnym wykorzystywaniu w finansowaniu świadczeń medycznych środków z NFZ oraz środków komercyjnych. Spółka ma zdywersyfikowane i stabilne źródła przychodów, efektywny model sprzedaży oraz szybko rosnącą liczbę klientów.