Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis umacnia pozycję na rynku usług medycznych

Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis po 3 kwartałach 2011 roku wypracowała zysk netto (podmiotu dominującego) w wysokości 1,48 mln zł przy skonsolidowanych przychodach prawie 30 mln zł. Trzeci kwartał będący okresem intensywnego rozwoju zaowocował otwarciem kolejnych placówek medycznych oraz przekroczeniem liczby ponad 300 tys. nowych klientów, w tym ponad 100 tys. w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Narastająco po 3 kw. 2011r. w ujęciu proforma przy przychodach ze sprzedaży 29,8 mln zł, Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis odnotowała zysk netto 1,48 mln zł. W samym 3 kw., w którym Spółka poszerzyła swoją działalność otwierając placówki medyczne we Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie, skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 10,12 mln zł i były wyższe o 18% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010, osiągając zarobek netto 0,39 mln zł.

-Wzrost przychodów związany jest ze zwiększeniem liczby pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej, a także rozwojem usług komercyjnych fee for service. Sam trzeci kwartał był okresem intensywnego rozwoju, otworzyliśmy trzy nowe placówki oraz zakończyliśmy pierwszy etap modernizacji centrum przy Armii Krajowej 5 w Krakowie. W 3 kw. pozyskaliśmy 28 tys. nowych pacjentów, w sumie ponad 300 tys. pacjentów podejmuje leczenie w 16 placówkach medycznych – mówi Joanna Szyman, Prezes Scanmed Multimedis S.A.

Poprawa wyników Scanmed Multimedis związana jest ze wzrostem przychodów oraz wzrostem rentowności na sprzedaży, która za 3 kwartały 2011 r. wyniosła 4,8% (przy -0,5% w analogicznym okresie 2010 r.), a w samym III kwartale kształtowała się na wysokim poziomie 4,5%. Poprawa rentowności związana jest z powiększeniem obsługiwanej przez Spółkę bazy pacjentów POZ oraz z przeprowadzaną restrukturyzacją portfela komercyjnych usług (zastąpienie części przychodów z abonamentów usługami fee for service).

Uzyskane wyniki potwierdzają nasze założenia co do modelu biznesowego opartego o zdywersyfikowaną działalność i różne źródła przychodów. Jesteśmy liderem w niszowym „studenckim” segmencie podstawowej opieki zdrowotnej. Z powodzeniem zwiększamy zakres świadczonych usług medycznych w segmencie komercyjnym. Z sukcesem realizujemy cele emisji akcji zakładane w maju tego roku i jesteśmy spokojni co do wykonania prognozy na 2011 rok- powiedziała Joanna Szyman.

Prognoza wyników finansowych proforma Scanmed Multimedis została zamieszczona w Dokumencie Informacyjnym, sporządzonym 14 lipca 2011 roku i zakłada osiągnięcie na koniec 2011 roku 39,8 mln zł przechodów ze sprzedaży, 3,8 mln zł EBITDA oraz 1,4 mln zł zysku netto.

Scanmed Multimedis S.A. umacnia pozycję w największych aglomeracjach akademickich, w przyszłym roku planuje otwarcie placówek na Śląsku oraz w Trójmieście. Spółka podejmuje starania w zakresie pozyskania powierzchni pod przychodnię komercyjną w Warszawie oraz w listopadzie zostanie otwarte nowe Centrum Rehabilitacji w Krakowie. Główne obszary działalności Scanmed Multimedis to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa oraz opieka wyjazdowa. Zespół medyczny Scanmed Multimedis liczący ponad 400 osób, został zbudowany poprzez staranny dobór wysoko wykwalifikowanych lekarzy reprezentujących niemal wszystkie specjalizacje medyczne.

Dodatkowe informacje:

Joanna Pydo

Rzecznik Prasowy Scanmed Multimedis S.A.

tel. 602 102 734

e-mail: Joanna.pydo@mc.com.pl

***

Scanmed Multimedis S.A.

Scanmed Multimedis prowadzi działalność od 2000 roku, jest liderem w tworzeniu wielospecjalistycznej opieki medycznej w Polsce. Główne obszary działalności Scanmed Multimedis to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa oraz opieka wyjazdowa. Specjalizuje się w zapewnianiu opieki medycznej, zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych. Spółkę charakteryzuje innowacyjne podejście do tradycyjnego produktu jakim jest podstawowa opieka zdrowotna oraz nowatorski model biznesu polegający na komplementarnym wykorzystywaniu w finansowaniu świadczeń medycznych środków z NFZ oraz środków komercyjnych. Spółka ma zdywersyfikowane i stabilne źródła przychodów, efektywny model sprzedaży oraz szybko rosnącą liczbę klientów. Scanmed Multimedis należy do grupy kontrolowanej przez Black Lion NFI.