Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis Sygnatariuszem Karty Różnorodności

Grupa Scanmed Multimedis znalazła się wśród Sygnatariuszy Karty Różnorodności. Jest to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w krajach Unii Europejskiej. Karta Różnorodności wyraża poszanowanie dla wielokulturowego społeczeństwa oraz kładzie szczególny nacisk na politykę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie, wyznanie i przekonania, przynależność, orientację seksualną i tożsamość płciową, status rodzinny czy styl życia. Jest to pisemne zobowiązanie firm do wdrożenia skutecznych rozwiązań na rzecz rozwoju polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy oraz ich upowszechniania wśród partnerów biznesowych i społecznych.

– Wdrażanie polityki równego traktowania i budowania kultury organizacyjnej opartej o wartości jest istotnym elementem strategii CSR Grupy Scanmed Multimedis. Zdajemy sobie sprawę z tego, że różnorodność jest siłą napędową rozwoju i innowacyjności, a także kluczowym elementem budowania przyjaznego i inspirującego miejsca pracy, w którym wszyscy pracownicy traktowani są w sposób równy i pozwalający na rozwój ich potencjału. Jako Sygnatariusze karty z przyjemnością będziemy angażować się w promocję Karty Różnorodności w Polsce oraz dzielić się swoimi dobrymi praktykami w zakresie polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

Grupa Scanmed Multimedis aktywnie działa na polu społecznej odpowiedzialności biznesu, także w zakresie równości szans. Kobiety stanowią 69% wszystkich zatrudnionych i 62% wyższej kadry menadżerskiej. W minionym roku firma przeprowadziła liczne inicjatywy z zakresu edukacji dla swoich interesariuszy (m.in. akcje profilaktyczne, akcje edukacyjne promujące badania mammograficzne, szkolenia z zakresu CSR dla studentów i pracowników), z których skorzystało ponad 10 000 osób. Spółka wspierała również istotne wydarzenia kulturalne i sportowe, m.in. zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w Szklarskiej Porębie, Dzień Dawcy Szpiku i KRajowy KRwiecień KRwiodastwa, VIII Ogólnopolski Festiwal Zaczarowanej Piosenki Im. Marka Grechuty, IX Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko”, IX Wielka Parada Smoków, X Krakowski Festiwal Recyklingu, Finał 69. Tour de Pologne, Krakow Business Run.