Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis Sygnatariuszem Karty Różnorodności

Grupa Scanmed Multimedis znalazła się wśród Sygnatariuszy Karty Różnorodności. Jest to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w krajach Unii Europejskiej. Karta Różnorodności wyraża poszanowanie dla wielokulturowego społeczeństwa oraz kładzie szczególny nacisk na politykę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie, wyznanie i przekonania, przynależność, orientację seksualną i tożsamość płciową, status rodzinny czy styl życia. Jest to pisemne zobowiązanie firm do wdrożenia skutecznych rozwiązań na rzecz rozwoju polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy oraz ich upowszechniania wśród partnerów biznesowych i społecznych.

– Wdrażanie polityki równego traktowania i budowania kultury organizacyjnej opartej o wartości jest istotnym elementem strategii CSR Grupy Scanmed Multimedis. Zdajemy sobie sprawę z tego, że różnorodność jest siłą napędową rozwoju i innowacyjności, a także kluczowym elementem budowania przyjaznego i inspirującego miejsca pracy, w którym wszyscy pracownicy traktowani są w sposób równy i pozwalający na rozwój ich potencjału. Jako Sygnatariusze karty z przyjemnością będziemy angażować się w promocję Karty Różnorodności w Polsce oraz dzielić się swoimi dobrymi praktykami w zakresie polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

Grupa Scanmed Multimedis aktywnie działa na polu społecznej odpowiedzialności biznesu, także w zakresie równości szans. Kobiety stanowią 69% wszystkich zatrudnionych i 62% wyższej kadry menadżerskiej. W minionym roku firma przeprowadziła liczne inicjatywy z zakresu edukacji dla swoich interesariuszy (m.in. akcje profilaktyczne, akcje edukacyjne promujące badania mammograficzne, szkolenia z zakresu CSR dla studentów i pracowników), z których skorzystało ponad 10 000 osób. Spółka wspierała również istotne wydarzenia kulturalne i sportowe, m.in. zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w Szklarskiej Porębie, Dzień Dawcy Szpiku i KRajowy KRwiecień KRwiodastwa, VIII Ogólnopolski Festiwal Zaczarowanej Piosenki Im. Marka Grechuty, IX Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko”, IX Wielka Parada Smoków, X Krakowski Festiwal Recyklingu, Finał 69. Tour de Pologne, Krakow Business Run.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×