Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis S.A. prognozuje kolejne lata wzrostu wyników finansowych

Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis, jeden z liderów w tworzeniu pełno profilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce, podniosła prognozę na 2014 i ogłosiła wzrost wyników finansowych planowanych do wypracowania w 2015. To efekt systematycznego rozwoju Spółki oraz optymalizacji procesów operacyjnych wewnątrz struktur organizacji.

Zarząd Scanmed Multimedis S.A. ocenia, że wynik EBIT wyniesie w przyszłym roku 10,6 mln zł, natomiast EBITDA 18,0 mln zł, co stanowi odpowiednio wzrost o 36,8% i 26,7% rok do roku. Przed korektą prognozy, EBIT wynosił 6,7 mln zł, a EBITDA 13,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży pozostaną na niezmienionym poziomie 115,2 mln zł.

Podniesienie prognozy bierze się z konsolidacji wyniku Scan Development Sp. z o.o.

- Scan Development to spółka, która leasinguje i zarządza nieruchomością i budynkiem Szpitala św. Rafała Krakowie. Firma ta wynajmuje nieruchomość szpitalną między innymi spółce Scanmed S.A., która wchodzi w skład naszej Grupy – komentuje Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

Spółka opublikowała również, w odniesieniu do skorygowanych w górę wyników za 2014, prognozę na 2015. Zakłada ona realizację przychodów ze sprzedaży na poziomie 139,8 mln zł, natomiast wskaźnik EBIT i EBITDA wyniosą odpowiednio 18,8 i 26,3 mln zł.

- Przedstawione przez nas projekcje bazują na założeniu systematycznego wzrostu

w kolejnych latach liczby pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i sprzedaży usług komercyjnych, a także zwiększeniu kontraktów szpitalnych NFZ – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A. i dodaje: – Zakładana poprawa wyników EBIT i EBITDA związana jest ze wzrostem przychodów i rentowności operacyjnej przy większej skali działalności. Istotne znaczenie ma również konsolidacja wyniku Scan Development.

***

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce. W ramach Grupy, Pacjentom świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu, oferując usługi w ramach 24 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 300 placówek partnerskich i pełnoprofilowego Szpitala św. Rafała w Krakowie.

Aby dowiedzieć się więcej o działalności Grupy, odwiedź stronę: www.multimedis.pl, www.scanmed.pl, www.swrafal.pl

Kontakt dla mediów: Maria Węsierska, tel. 22 244 57 03, e-mail: maria.wesierska@mc.com.pl