Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis S.A. finalizuje przejęcie Medrun Sp. z o.o.

Scanmed Multimedis S.A. sfinalizowała nabycie 51 % udziałów Medrun. Transakcja przejęcia została sfinansowana ze środków własnych Scanmed Multimedis. Dzięki temu notowana na NewConnect firma medyczna z portfela Black Lion NFI znacznie rozszerza swoją działalność o nowe lokalizacje w Warszawie i Wrocławiu.

- Finalizacja umowy przejęcia Medrun stanowi realizację jednego z elementów strategii rozwoju Scanmed Multimedis SA, polegającego na wprowadzaniu modelu fee-for-service w opiece medycznej do największych miast w Polsce. Przejęcie kontroli pozytywnie wpłynie na nasze wyniki finansowe. – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

Medrun Sp. z o.o. posiada przychodnię o powierzchni 800 m2 w Warszawie przy Alei Niepodległości 107/109, gdzie znajduje się 21 gabinetów (w tym 3 zabiegowe), w których realizowany jest szeroki zakres badań diagnostycznych, specjalistyczne porady lekarskie dla dorosłych i dzieci oraz świadczenia stomatologiczne. Spółka prowadzi również we Wrocławiu placówkę medyczną o powierzchni 350 m2, w której realizowane są ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne. Rozszerzona infrastruktura pozwoli na rozwinięcie na terenie tego miasta nowych linii biznesowych, między innymi usług transportów sanitarnych.

- Po 4 kwartałach 2011 r., przy 40 mln zł skonsolidowanych przychodów (pro forma) wypracowaliśmy zysk netto w wysokości 1,6 mln zł, jest to o ok. 15 % więcej niż zakładała prognoza (1,4 mln zł). – dodaje Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis. Obecnie obsługujemy w całej Polsce blisko 300 tys. pacjentów indywidualnych, a w 2011 roku oddaliśmy do dyspozycji naszym pacjentom ponad 1600 m.kw. nowej powierzchni medycznej na terenie 4 miast w Polsce.

Scanmed Multimedis S.A. działa poprzez sieć 17 placówek medycznych w czterech miastach na terenie Polski (Kraków, Poznań, Wrocław, Warszawa). Innowacyjność modelu biznesowego spółki polega na łączeniu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przede wszystkim na rzecz d środowisk akademickich ze specjalistyczną opieką zdrowotną, finansowaną ze środków prywatnych w formie fee-for-services. Firma kieruje swoją ofertę zarówno do Klienta indywidualnego, jak i korporacyjnego, w tym Ubezpieczycieli.

***

Scanmed Multimedis S.A.

Scanmed Multimedis prowadzi działalność od 2000 roku, jest liderem w tworzeniu wielospecjalistycznej opieki medycznej w Polsce. Główne obszary działalności Scanmed Multimedis to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa oraz opieka wyjazdowa. Specjalizuje się w zapewnianiu opieki medycznej, zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych. Spółkę charakteryzuje innowacyjne podejście do tradycyjnego produktu jakim jest podstawowa opieka zdrowotna oraz nowatorski model biznesu polegający na komplementarnym wykorzystywaniu w finansowaniu świadczeń medycznych środków z NFZ oraz środków komercyjnych. Spółka ma zdywersyfikowane i stabilne źródła przychodów, efektywny model sprzedaży oraz szybko rosnącą liczbę klientów. Scanmed Multimedis należy do grupy kontrolowanej przez Black Lion NFI.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×