Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis S.A. debiutuje na Catalyst

Już w najbliższy poniedziałek (18.02.2013) odbędzie się uroczystość debiutu spółki Scanmed Multimedis SA na rynku obligacji GPW CATALYST. Spółka wprowadzi do obrotu 19.050 obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł. (jeden tysiąc złotych) każda.

– Debiut na rynku Catalyst to dla naszej spółki kolejny krok w rozwoju na rynku kapitałowym. Będąc podmiotem publicznym od 2011 daliśmy się poznać naszym inwestorom jako podmiot skutecznie realizujący swoją strategię rozwoju, podsiadający efektywny model biznesu i konsekwentnie spełniający obietnice dotyczące wyników finansowych. – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

– Emisja obligacji Scanmed Multimedis spotkała się z szerokim zainteresowaniem zarówno wśród inwestorów instytucjonalnych jak i indywidualnych. Spółka prowadzi działalność w bardzo atrakcyjnej i obserwowanej obecnie przez fundusze inwestycyjne branży. Stabilność generowanych przepływów finansowych jest bardzo dużym atutem dla posiadaczy obligacji Scanmed Multimedis. – mówi Agnieszka Kwaczyńska, dyrektor sprzedaży Grupy Copernicus.

Grupa Scanmed Multimedis działa na rynku wielospecjalistycznej opieki medycznej. Główne obszary działalności spółki to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa, opieka wyjazdowa oraz leczenie szpitalne. Grupa działa w ramach 22 wielospecjalistycznych centrów medycznych, pełnoprofilowego szpitala św. Rafała oraz sieci 300 placówek współpracujących. Z oferty Scanmed Multimedis korzysta 320 000 klientów prywatnych i instytucjonalnych.

Spółkę wyróżnia innowacyjny na polskim rynku model biznesu, polegający na komplementarnym wykorzystywaniu w finansowaniu świadczeń medycznych środków z NFZ oraz środków komercyjnych. Spółka ma zdywersyfikowane i stabilne źródła przychodów, efektywny model sprzedaży oraz szybko rosnącą liczbę klientów.

Uroczystość debiutu odbędzie się w dniu 18 lutego 2012 o godzinie 10:30, w Sali Catalyst (poziom 1) w budynku Giełdy Papierów Wartościowych, ul. Książęca 4, Warszawa.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×