Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis: Przejęcie 100% akcji Scanmed SA

W dniu 07.08.2012r. spółka Scanmed Multimedis S.A. nabyła od spółki Carint Investment S.A. 931.586 akcji spółki Scanmed S.A. (prowadzącej Szpital św. Rafała w Krakowie) za łączną cenę wynoszącą ponad 1,4 mln zł. Jednocześnie Carint wykonał swoje prawo do objęcia za tę samą kwotę 475.232 akcji zwykłych serii D w ramach zarejestrowanego warunkowego podwyższenia kapitału. Tym samym doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Scanmed Multimedis S.A., który obecnie wynosi 11.500.000 złotych.

– W wyniku transakcji Scanmed Multimedis stał się jedynym akcjonariuszem spółki Scanmed. Dołączenie Szpitala św. Rafała do Grupy Scanmed Multimedis pozwala na oferowanie Pacjentom kontynuacji procesu leczenia – od leczenia ambulatoryjnego po leczenie szpitalne. Kompleksowa oferta usług medycznych stwarza duże możliwości rozwoju współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z firmami oferującymi ubezpieczenia zdrowotne. – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis SA.

Szpital Św. Rafała jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu nie tylko w Polsce, ale zgodnie z opinią wizytujących placówkę, również w Europie. Opieka medyczna realizowania przy zaangażowaniu zespołu wybitnych specjalistów oraz wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych pozwala na wykonywanie refundowanych i komercyjnych świadczeń zdrowotnych w obszarze: neurochirurgii, ortopedii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, okulistyki a także rehabilitacji i wysokospecjalistycznej diagnostyki. Wysoka jakość i bezpieczeństwo świadczony usług zapewniły placówce wysokie oceny miedzy innymi w ogólnopolskim konkursie „Perły medycyny”, rankingu „Bezpieczny szpital”. Szpital posiada również akredytację Ministerstwa Zdrowia.