Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis partnerem I Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego

23 maja 2015 r. w Hotelu Mercure w Warszawie odbyłsięI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego (PTUG), które jest interdyscyplinarnym towarzystwem naukowym skupiającym lekarzy ginekologów, urologów, chirurgów proktologów, neurologów i neurochirurgów, jak równieżpsychologów i fizjoterapeutów. Wśród sponsorów wydarzenia znalazłsięm.in. Scanmed Multimedis.

Towarzystwo zajmuje siękrzewieniem wiedzy, poprawąopieki medycznej oraz wspieraniem badańnaukowych dotyczących diagnostyki i leczenia nietrzymania moczu i stolca oraz obniżenia narządów miednicy mniejszej.

Te trudne problemy dotycząnawet do 30 proc. populacji kobiet oraz choćw mniejszym stopniu także mężczyzn. Interdyscyplinarne podejście terapeutyczne przynosi przede wszystkim korzyśćpacjentom, gdyżznacząco poprawia wyniki leczenia. W przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu lekarze we współpracy z fizjoterapeutami uroginekologicznymi sąw stanie skutecznie pomóc ponad 90 proc. pacjentek–mówi dr n. med. PawełSzymanowski, ordynator Oddziału Ginekologii Scanmed Szpitala Św. Rafała w Krakowie.

Postęp w leczeniu nietrzymania moczu i obniżenia narządów miednicy mniejszej, jak również dynamiczny rozwój nowej na polskim rynku dziedziny, jaką jest uroginekologia, skłoniły nas do podjęcia próby przekazania najnowszego dorobku naukowego wśród lekarzy i fizjoterapeutów w zwartej i przystępnej formie prelekcji i praktycznych warsztatów – dodaje.

Kongres otworzyli prezes PTUG prof. dr hab. Marcin Jóźwik, kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii, Endokrynologii Ginekologicznej i Położnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr n. med. Paweł Szymanowski, ordynator Oddziału Ginekologii Szpitala Św. Rafała w Krakowie oraz Aleksander Lizak, Członek Zarządu Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska i PTUG. Swoją obecnością zaszczyciło uczestników wielu znakomitych wykładowców z kraju i zagranicy, m.in. jeden z prekursorów uroginekologii na świecie, prof. dr hab. dr h.c. Eckhard Petri z Niemiec.

Kongres zgromadziłponad 250 uczestników potwierdzając ogromne zainteresowanie środowiska medycznego oraz istniejące potrzeby polskich lekarzy, fizjoterapeutów i pacjentów odnoście diagnostyki i leczenia uroginekologicznego na europejskim poziomie.

***

Grupa Scanmed jest liderem w tworzeniu kompleksowej, koordynowanej opieki medycznej na wysokim poziomie jakości i bezpieczeństwa. Scanmed udziela ponad 1 mln świadczeń medycznych w ciągu roku – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. Scanmed działa w największych miastach w Polsce, oferując usługi w ramach 36 wielospecjalistycznych ośrodkach, a także sieci ponad 850 placówek partnerskich. Grupa zatrudnia blisko 2,5 tys. specjalistów.

 

Kontakt dla mediów: Maria Węsierska, tel. 509 37 97 00, e-mail: maria.wesierska@mc.com.pl

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×