Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis LIDEREM OCHRONY ZDROWIA

Grupa Scanmed Multimedis zdobyła III miejsce w Plebiscycie LIDER OCHRONY ZDROWIA. Firma została wyróżniona w kategorii Promocja Zdrowia i Profilaktyka.

- Grupa Scanmed Multimedis od lat angażuje się w działalność na rzecz promocji profilaktyki i edukacji pro-zdrowotnej. Z akcji przez nas prowadzonych w samym tylko 2012 roku skorzystało ponad 10 000 osób. Aktywność naszej spółki na rzecz poprawy ogólnego poziomu zdrowia w społeczeństwie, promowanie prozdrowotnego stylu życia i prowadzeniu edukacji zdrowotnej jest jednym z kluczowych elementów naszej strategii zrównoważonego rozwój. – mówi Joanna Szyman, prezes zarządu Scanmed Multimedis.

LIDERZY OCHRONY ZDROWIA to nagrody przyznawane przez czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia dla placówek i instytucji ochrony zdrowia. Nagrody wręczane są w 4 kategoriach: Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia, Promocja Zdrowia i Profilaktyka, Skuteczne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, Działalność na Rzecz Pacjenta. Lider promocji zdrowia to osoba lub instytucja, która w roku 2012, w ciekawy sposób, prowadziła działania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia. Entuzjazm promotorów zdrowia pozwala zmieniać niezdrowe zachowania, nawyki i przyzwyczajenia ludzi, w skali lokalnej lub ogólnokrajowej a także chronić zdrowie w poszczególnych grupach ryzyka i społeczeństwie ogółem.

W 2012 roku Grupa Scanmed Multimedis zorganizowała blisko 250 akcji profilaktycznych i edukacyjnych, zarówno profilowanych np. ukierunkowanych na wykrywanie raka szyjki macicy, rozpoznawanie cukrzycy, nadczynności tarczycy, jak i wielotematyczne. W 2012 roku Scanmed Multimedis S.A. przeprowadziła 52 akcje poświęcone profilaktyce nowotworów (w tym nowotworów piersi, szyjki macicy, prostaty, skóry, jelita grubego), 19 akcji poświęconych profilaktyce niewydolności żylnej, 15 akcji poświęconych chorobom kardiologicznym, 14 akcji poświęconych cukrzycy. Pozostałe akcje obejmowały profilaktykę chorób tarczycy, cieśni nadgarstka, przepuklin, chorób wrzodowych, schorzeń ortopedycznych, chorób wątroby. Informacja o prowadzonych akcjach profilaktycznych trafiała do ponad 150 000 osób, dzięki czemu działania przyczyniły się do wzrostu świadomości zdrowotnej mieszkańców. Równocześnie akcje skutkowały wzrostem wykrywalności chorób, a także dostępności do usług specjalistycznych. Działalność Scanmed Multimedis w zakresie profilaktyki nie pierwszy raz jest doceniania, dobre praktyki firmy w tym zakresie znalazły się w „Raporcie Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2012”, tworzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×