Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis liderem HR

Grupa Scanmed Multimedis jako pierwsza firma z branży medycznej została wyróżniona Certyfikatem HR Najwyżej Jakości. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami na podstawie wyników obiektywnego badania praktycznego wymiaru realizacji polityki personalnej w firmie. Certyfikat dowodzi stosowania przez Grupę najlepszych praktyk i narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim.

Przyznanie wyróżnienia jest potwierdzeniem kluczowej roli jaką Zarządzanie Kapitałem Ludzkim odgrywa w Grupie Scanmed Multimedis. Obszar ten nie ogranicza się jedynie do przestrzegania wymogów prawa, ale stanowi jeden z kluczowych obszarów strategii społecznej odpowiedzialności, realizowanej przez Grupę. Jednym z ważnych narzędzi jej realizacji są cyklicznie przeprowadzane badania satysfakcji, które pozwalają na podejmowanie optymalnych decyzji w zakresie HR, uwzględniających potrzeby i oczekiwania pracowników.

Nawet największe nakłady finansowe przeznaczone na zewnętrzny marketing i budowanie wizerunku pracodawcy nie okażą się skuteczne, jeśli firma nie będzie zarządzać kapitałem ludzkim swojej organizacji w sposób profesjonalny. Dlatego pragniemy promować i nagradzać te przedsiębiorstwa, które dostrzegają znaczenie wysokiej jakości HR-u w zarządzaniu przedsiębiorstwem – komentuje Piotr Palikowski, prezes PSZK. – Dla kandydatów zainteresowanych pracą w danej organizacji certyfikat HR Najwyższej Jakości stanowi gwarancję tego, że firma jest dobrym, wiarygodnym i rzetelnym pracodawcą, co ma niebagatelne znacznie, szczególnie w branży medycznej – dodaje Palikowski.

Duże znaczenie dla realizowania polityki HR ma przyjęty przez Grupę Scanmed Multimedis Kodeks Etyki, definiujący zasady postępowania, którymi powinni się kierować wszyscy pracownicy Grupy – zarówno zatrudnieni na umowę o pracę, jak i współpracujący na podstawie innego rodzaju umów. Wysokie standardy etyczne, przekładające się na najwyższą jakość zarządzania w obszarze Kapitału Ludzkiego pozwalają Grupie Scanmed Multiedis na utrzymywanie pozycji lidera na rynku prywatnej opieki medycznej w Polsce.

Komfortowe warunki leczenia oraz szybki powrót do zdrowia naszych pacjentów uzależniony jest od jakości opieki jaką świadczą im nasi pracownicy – nie tylko personel medyczny, ale również wszystkie pozostałe osoby, z którymi kontaktują się pacjenci od momentu rejestracji w przychodni, czy przyjęcia do szpitala. Jesteśmy tego świadomi i dlatego tak dużą wagę przykładamy do budowania stabilnych, otwartych relacji z naszymi pracownikami oraz budowania kultury organizacji opartej na odpowiedzialności. – mówi Joanna Szyman, Prezes Scanmed Multimedis.

Certyfikat HR Najwyższej Jakości przyznawany jest przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami – największe i najstarsze stowarzyszenie, którego celem jest rozwój i promocja standardów zarządzania zasobami ludzkim.

***

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce. W ramach Grupy, Pacjentom świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu, oferując usługi w ramach 22 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 300 placówek partnerskich i pełnoprofilowego szpitala św. Rafała w Krakowie.

Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Felicki, Rzecznik Prasowy Scanmed Multimedis S.A., tel.: +48 22 244 57 07, +48 696 126 260, piotr.felicki@mc.com.pl

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×