Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis kontynuuje dynamiczny rozwój

Skonsolidowane przychody Scanmed Multimedis za I kwartał 2012r. wyniosły ponad 10,5 mln PLN i były wyższe o 35,0% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2011. Zysk netto wygenerowany przez Grupę w I kwartale 2012 r. wyniósł 727 tys. PLN, co stanowi wzrost o 60% w porównaniu do I kwartału 2011r.

Poprawa wyników finansowych Scanmed Multimedis w I kwartale 2012r. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku związana jest ze wzrostem przychodów przy jednoczesnym wzroście rentowności. Wzrost efektywności to wynik m.in. zwiększenia posiadanej bazy pacjentów POZ i znaczącego rozszerzenia oferty usług komercyjnych, jak również skutkiem przeprowadzonych działań optymalizujących koszty w ramach Grupy Kapitałowej.

- Uzyskane w pierwszym kwartale wyniki finansowe potwierdzają skuteczność przyjętego przez nas modelu biznesowego, opartego o zdywersyfikowane źródła dochodów, pochodzące ze środków publicznych NFZ oraz środków komercyjnych. Skutecznie realizujemy przyjętą strategię rozwoju oferowanych usług komercyjnych. Dobre osiągnięte wyniki finansowe pozwalają na opinię, że prognozy finansowe na 2012 rok, przedstawione w Dokumencie Informacyjnym zostaną zrealizowane. – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

W pierwszym kwartale tego roku w strukturze Grupy Scanmed Multimedis rozpoczęły funkcjonowanie trzy nowe placówki – w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie przy ul. Bochenka 12 (placówka Podstawowej Opieki Zdrowotnej). Placówka w Warszawie zajmuje ponad 680 m2 (docelowo 800), gdzie znajduje się 21 gabinetów, w których realizowany jest szeroki zakres badań diagnostycznych, specjalistyczne porady lekarskie dla dorosłych i dzieci oraz świadczenia stomatologiczne. Oferta medyczna została rozszerzona o usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – finansowanej w oparciu o umowę z NFZ, a także nowe usługi – okulistykę, medycynę pracy, medycynę estetycznej oraz usługi kosmetyczne. W placówce medycznej we Wrocławiu, realizowane są ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, w pierwszym kwartale poszerzone o Podstawową Opiekę Zdrowotną.

Spółka rozszerzyła również bazę klientów korporacyjnych i instytucjonalnych – podpisano trzy istotne umowy – z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy, Dolnośląskim Ośrodkiem Medycyny Pracy i Towarzystwem Sportowym Wisła Kraków, w ramach których opieką objętych zostało blisko 5 tysięcy Pacjentów.

***

Scanmed Multimedis S.A.

Scanmed Multimedis prowadzi działalność od 2000 roku, jest liderem w tworzeniu wielospecjalistycznej opieki medycznej w Polsce. Główne obszary działalności Scanmed Multimedis to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa oraz opieka wyjazdowa. Specjalizuje się w zapewnianiu opieki medycznej, zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych. Spółkę charakteryzuje innowacyjne podejście do tradycyjnego produktu jakim jest podstawowa opieka zdrowotna oraz nowatorski model biznesu polegający na komplementarnym wykorzystywaniu w finansowaniu świadczeń medycznych środków z NFZ oraz środków komercyjnych. Spółka ma zdywersyfikowane i stabilne źródła przychodów, efektywny model sprzedaży oraz szybko rosnącą liczbę klientów. Scanmed Multimedis należy do grupy kontrolowanej przez Black Lion NFI.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×