Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis: Kontrakt na anestezjologię i intensywną terapię wyższy o 17%

Scanmed S.A. prowadząca Szpital św. Rafała w Krakowie (wchodząca w skład Grupy Scanmed Multimedis) zawarła aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na usługi w zakresie lecznictwa szpitalnego z Narodowym Funduszem Zdrowia – Małopolskim Oddziałem Wojewódzki w Krakowie, zwiększający o 17% finasowanie na świadczenia z zakresu anestezjologiii i intensywnej terapiii.

– Podpisanie porozumienia jest istotne z uwagi na zwiększanie zakresu współpracy Szpitala św. Rafała z Narodowym Funduszem Zdrowia. – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed SA.

Szpital Św. Rafała jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu nie tylko w Polsce, ale zgodnie z opinią wizytujących placówkę, również w Europie. Opieka medyczna realizowania przy zaangażowaniu zespołu wybitnych specjalistów oraz wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych pozwala na wykonywanie refundowanych i komercyjnych świadczeń zdrowotnych w obszarze: neurochirurgii, ortopedii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, okulistyki a także rehabilitacji i wysokospecjalistycznej diagnostyki. Wysoka jakość i bezpieczeństwo świadczony usług zapewniły placówce wysokie oceny miedzy innymi w ogólnopolskim konkursie „Perły medycyny”, rankingu „Bezpieczny szpital”. Szpital posiada również akredytację Ministerstwa Zdrowia.