Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis inicjuje działalność na Śląsku

3 września rozpocznie działalność nowa przychodnia Scanmed Multimedis zlokalizowana w Katowicach przy ul. Janusza Korczaka 10. Jest to 22 placówka Grupy Scanmed Multimedis, pierwsza na terenie województwa śląskiego.

– To kolejny kwartał intensywnego rozwoju Grupy Scanmed Multimedis. Z sukcesem implementujemy nasz model biznesu na terenie już piątego województwa. – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis SA

Przychodnia w Katowicach oferować będzie usługi medyczne w ramach lecznictwa ambulatoryjnego, obejmującego poradnie: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, położniczo-ginekologiczna, medycyny pracy, neurologiczna, okulistyczną, ortopedyczną, otorynolaryngologiczną, urologiczna oraz USG.

Scanmed Multimedis zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia – Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, obejmujących usługi lekarza POZ oraz pielęgniarki POZ.

– Rozwój działalności na terenie Katowic polegał będzie na systematycznym powiększaniu bazy Pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej – w szczególności oferowanej środowiskom akademickim w zakresie programu AKAMEDIK oraz rozwoju specjalistycznych świadczeń komercyjnych oferowanych klientom indywidualnym oraz korporacyjnym. Model budowania przychodów zakłada komplementarne wykorzystanie środków z NFZ oraz środków komercyjnych. – dodaje Joanna Szyman, Prezes Scanmed Multimedis SA.

Grupa Scanmed Multimedis funkcjonuje w obrębie 22 placówek na terenie największych miast w Polsce – Krakowa, Wrocławia, Poznania oraz Warszawy. Z usług firmy korzysta ponad 320 tysięcy Pacjentów. Grupa specjalizuje się w dostarczaniu świadczeń medycznych dla środowisk akademickich w ramach programu AKAMEDIK, z którego korzysta ponad 100 tysięcy studentów.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×