Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis inicjuje działalność na Śląsku

3 września rozpocznie działalność nowa przychodnia Scanmed Multimedis zlokalizowana w Katowicach przy ul. Janusza Korczaka 10. Jest to 22 placówka Grupy Scanmed Multimedis, pierwsza na terenie województwa śląskiego.

– To kolejny kwartał intensywnego rozwoju Grupy Scanmed Multimedis. Z sukcesem implementujemy nasz model biznesu na terenie już piątego województwa. – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis SA

Przychodnia w Katowicach oferować będzie usługi medyczne w ramach lecznictwa ambulatoryjnego, obejmującego poradnie: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, położniczo-ginekologiczna, medycyny pracy, neurologiczna, okulistyczną, ortopedyczną, otorynolaryngologiczną, urologiczna oraz USG.

Scanmed Multimedis zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia – Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, obejmujących usługi lekarza POZ oraz pielęgniarki POZ.

– Rozwój działalności na terenie Katowic polegał będzie na systematycznym powiększaniu bazy Pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej – w szczególności oferowanej środowiskom akademickim w zakresie programu AKAMEDIK oraz rozwoju specjalistycznych świadczeń komercyjnych oferowanych klientom indywidualnym oraz korporacyjnym. Model budowania przychodów zakłada komplementarne wykorzystanie środków z NFZ oraz środków komercyjnych. – dodaje Joanna Szyman, Prezes Scanmed Multimedis SA.

Grupa Scanmed Multimedis funkcjonuje w obrębie 22 placówek na terenie największych miast w Polsce – Krakowa, Wrocławia, Poznania oraz Warszawy. Z usług firmy korzysta ponad 320 tysięcy Pacjentów. Grupa specjalizuje się w dostarczaniu świadczeń medycznych dla środowisk akademickich w ramach programu AKAMEDIK, z którego korzysta ponad 100 tysięcy studentów.