Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis i Scanmed Szpital św. Rafała z Dniem Dawcy Szpiku w Krakowie

Lekarze Scanmed Multimedis oraz Scanmed Szpital św. Rafała zapewnią zabezpieczenie medyczne Dnia Dawcy Szpiku, który odbędzie się 25 marca na krakowskim Rynku Głównym.

- Cieszymy się, że możemy wspomóc tak ważną i szczytną inicjatywę. Nasza spółka od wielu lat wspiera działania na rzecz społeczności lokalnej, zwłaszcza w obszarze ochrony zdrowia, w którym funkcjonujemy. Mamy nadzieję, że tegoroczny Dzień Dawcy Szpiku przyczyni się do wzrostu ilości dawców szpiku w Polsce. – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis SA

Organizatorem „Dnia Dawcy Szpiku” jest Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska, największa baza dawców szpiku w Polsce, w której zarejestrowanych i przebadanych jest ponad 200 000 potencjalnych dawców szpiku. Inicjatorem akcji rejestrowania potencjalnych dawców szpiku jest Pani Alicja Bachleda-Curuś, Ambasador Miasta Krakowa. Scanmed Multimedis współpracował już dwukrotnie z Fundacją DKMS Polska w trakcie Dni Dawcy Szpiku organizowanych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz Politechnice Krakowskiej.

- W ciągu trzech lat naszej działalności zarejestrowaliśmy i przebadaliśmy ponad 200 000 potencjalnych dawców. To w dalszym ciągu kropla w morzu potrzebujących, ale to kolejnych ponad 200 000 potencjalnych szans na nowe życie. 147 osoby z bazy DKMS Polska oddało swoje komórki macierzyste ratując życie pacjentom zarówno w Polsce (65 osoby) jak i na świecie (82 osób). Dla porównania w Niemczech, państwie o dwukrotnie wyższej populacji jest ponad 4 500 000 potencjalnych dawców, podczas kiedy w Polsce tylko 300 000. – mówi Tomasz Oćwieja z Fundacji DKMS.

Scanmed Multimedis S.A. oraz Szpital św. Rafała jako spółki odpowiedzialne społecznie angażują się w szerokie spektrum działań na rzecz wspierania edukacji prozdrowotnej, a także ratowania ludzkiego życia i zdrowia (zabezpieczenie medyczne). Scanmed Multimedis SA wspierała liczne wydarzenia sportowe i kulturalne – jak m.in. Puchar Świata w biegach narciarskich, megawidowisko operowe „Kniaż Igor”, nagrody studenckie Mediatory czy patronat medyczny Opery Krakowskiej, spółka wspiera liczne akcje charytatywne (fundację „Mimo wszystko” Anny Dymnej, Pogotowie Teatralne Teatru Groteska). Scanmed Multimedis dwukrotnie angażował się w inicjatywy na rzecz transplantologii w ramach KRakowskiego KRwietnia KRwiodastwa. W trakcie tego wydarzenia organizowano zbiórki krwi (poprzez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa) oraz promowano ideę oświadczeń woli wśród młodych ludzi.

Scanmed Szpital św. Rafała wspiera społeczności lokalne organizując akcje profilaktyczne oraz edukacyjne dla mieszkańców Krakowa.

***

Scanmed Multimedis S.A.

Scanmed Multimedis prowadzi działalność od 2000 roku, jest liderem w tworzeniu wielospecjalistycznej opieki medycznej w Polsce. Główne obszary działalności Scanmed Multimedis to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa oraz opieka wyjazdowa. Specjalizuje się w zapewnianiu opieki medycznej, zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych. Spółkę charakteryzuje innowacyjne podejście do tradycyjnego produktu jakim jest podstawowa opieka zdrowotna oraz nowatorski model biznesu polegający na komplementarnym wykorzystywaniu w finansowaniu świadczeń medycznych środków z NFZ oraz środków komercyjnych. Spółka ma zdywersyfikowane i stabilne źródła przychodów, efektywny model sprzedaży oraz szybko rosnącą liczbę klientów. Scanmed Multimedis należy do grupy kontrolowanej przez Black Lion NFI.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×