Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis dołączyła do Global Compact

Grupa Scanmed Multimedis dołączyła do Global Compact – inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, dedykowanej tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu i budowie społeczeństwa obywatelskiego. W tym momencie Global Compact skupia 9000 firm i organizacji z całego świata. Scanmed Multimedis jest pierwszą polską firmą sektora medycznego, która została przyjęta do tej organizacji.

Global Compact opiera się na współpracy międzynarodowej sieci interesariuszy, do której należą m.in. władze rządowe, firmy prywatne, pracodawcy, organizacje pozarządowe oraz agendy ONZ.

– Obecność w Global Compact umożliwi nam wymianę doświadczeń i transfer wiedzy w międzynarodowym środowisku. To kolejna – po Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu oraz Karcie Różnorodności inicjatywa z zakresu CSR, do której przystąpiła Grupa Scanmed Multimedis. Spółka od początku swojej działalności angażuje się działalność na rzecz otoczenia społecznego i zrównoważonego rozwoju – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×