Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis dołącza do Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu

Grupa Scanmed Multimedis S.A. dołączyła do „Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu” – projektu zrzeszającego polskie przedsiębiorstwa, wdrażające w życie założenia odpowiedzialnego biznesu. Koalicja powstała w odpowiedzi na współczesne wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze z inicjatywy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz największych polskich przedsiębiorstw.

– Scanmed Multimedis S.A. od początku swojej działalności realizuje założenia odpowiedzialności biznesu, które są zakorzenione w naszej misji. Działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju prowadzone są wielopoziomowo i wynikają z naszej strategii. Dołączenie do grona „Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu” będzie dla nas okazją do wymiany doświadczeń oraz transferu dobrych praktyk w środowisku biznesu – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

Członkowie „Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu” musieli przejść szczegółowy audyt, w szczególności w zakresie przestrzegania standardów i edukacji w zakresie odpowiedzialnego biznesu, tworzenia godnych warunków pracy, kultury organizacyjnej opierającej się o wartości i indywidualne potrzeby pracowników, dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz odbiorców produktów i usług, prowadzenia działalności biznesowej w oparciu o zaufanie i partnerstwo, rzetelnej komunikacji i działań marketingowych, tworzenia i rozwijania produktów w odpowiedzi na potrzeby i wyzwania społeczne i środowiskowe, dbałości o środowisko naturalne. W tym momencie Koalicja zrzesza 50 przedsiębiorstw.

– Z przyjemnością witamy w „Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu” firmę Scanmed Multimedis. W ramach przystąpienia do tego grona, działania firmy zostały zweryfikowane pod kątem przestrzegania zasad Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu. Firmę Scanmed Multimedis wyróżnia zaangażowanie w działania na rzecz swoich pracowników, a także budowanie strategicznego podejścia do odpowiedzialności w biznesie i prowadzenie dialogu z otoczeniem. – mówi Katarzyna Rózicka, Szef Zespołu CSR, Pracodawcy RP.

Scanmed Multimedis aktywnie działa na polu społecznej odpowiedzialności biznesu. W minionym roku firma przeprowadziła liczne inicjatywy z zakresu edukacji dla swoich interesariuszy (m.in. akcje profilaktyczne, akcje edukacyjne promujące badania mammograficzne, szkolenia z zakresu CSR dla studentów i pracowników), z których skorzystało ponad 10 000 osób. Spółka wspierała również istotne wydarzenia kulturalne i sportowe, m.in. Dzień Dawcy Szpiku i KRajowy KRwiecień KRwiodastwa, VIII Ogólnopolski Festiwal Zaczarowanej Piosenki Im. Marka Grechuty, IX Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko”, , X Krakowski Festiwal Recyklingu, Finał 69. Tour de Pologne, Krakow Business Run.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×