Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis Dobroczyńcą Roku

Grupa Scanmed Multimedis została laureatem XVI edycji konkursu Dobroczyńca Roku, organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Przyznając nagrodę w kategorii „Strategia społecznego zaangażowania firmy”, kapituła konkursu doceniła stworzenie i konsekwentne realizowanie przez Scanmed Multimedis długofalowej strategii społecznego zaangażowania, uwzględniającej działalność na rzecz społeczności lokalnych, angażowanie pracowników w działalność społeczną oraz wsparcie rzeczowe i finansowe dla potrzebujących.

„Czujemy się członkami społeczności lokalnych, w których prowadzimy działalność i dlatego, wykorzystując nasze kompetencje i doświadczenie, staramy się być ich aktywnym uczestnikiem. Odbierając nagrodę Dobroczyńca Roku chciałabym w szczególny sposób podziękować wszystkim pracownikom Grupy Scanmed Multimedis, którzy zasłużyli na to wyróżnienie swoją codzienną, odpowiedzialną pracą oraz zaangażowaniem w działalność społeczną.” – powiedziała odbierająca nagrodę w imieniu Scanmed Multimedis, Joanna Szyman, Prezes Zarządu.

Podstawą strategii społecznego zaangażowania obowiązującej w Scanmed Multimedis od 2009 roku, jest budowanie i pielęgnowanie długotrwałych relacji z jej partnerami społecznymi. Kluczowe obszary zaangażowania społecznego Spółki to: współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju zainteresowań oraz niosącymi pomoc ludziom chorym i niepełnosprawnym, edukacja zdrowotna i profilaktyka chorób oraz wspieranie wydarzeń kulturalnych i sportowych w charakterze Partnera Medycznego. Scanmed Multimedis jest aktywnym członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji popularyzujących społeczne zaangażowanie firm (m.in. Global Compact, Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu).

Jak podkreśliła Prezes Joanna Szyman, zaangażowanie społeczne Scanmed Multimedis to nie tylko działanie na rzecz społeczności lokalnych poprzez różnego rodzaju inicjatywy, ale również podstawa podejmowania kluczowych decyzji dotyczących dalszego rozwoju Grupy. – „Decydując się na zmianę charakteru funkcjonowania szpitala św. Rafała w Krakowie na tryb „ostry”, kierowaliśmy się zarówno wynikiem konsultacji z NFZ, jak i zdiagnozowanym zapotrzebowaniem społeczności lokalnej. Dziś nasz szpital stanowi ważną część systemu całodobowego zabezpieczenia świadczeń medycznych dla mieszkańców województwa małopolskiego. To realny dowód na to, że otwarty dialog z interesariuszami organizacji przyczynia się do podejmowania korzystnych dla wszystkich decyzji.” – powiedziała.

Celem konkursu Dobroczyńca Roku jest zachęcanie polskich przedsiębiorstw do podjęcia działalności zaangażowanej społecznie poprzez pokazywanie dobrych przykładów firm, które już zaczęły działać na rzecz poprawy sytuacji grup wykluczonych, poprawienia stanu środowiska naturalnego czy rozwoju społeczności lokalnych. Kapitułę konkursową tworzą przedstawiciele środowiska biznesu, mediów oraz organizacji pozarządowych. Nagrody Dobroczyńca Roku 2012 zostały wręczone 20 maja br. w hotelu Mariott w Warszawie. Gala finałowa została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz Małżonki Prezydenta Anny Komorowskiej.

***

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce. W ramach Grupy, Pacjentom świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu, oferując usługi w ramach 22 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 300 placówek partnerskich i pełnoprofilowego szpitala św. Rafała w Krakowie.