Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis: Cesja umów z NZOZ Centrum Chirurgiczne Nowa Huta

Narodowy Fundusz Zdrowia – Małopolski Oddział Wojewódzki wyraził zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umów z NZOZ Centrum Chirurgiczne Nowa Huta Sp. z o.o. na Scanmed SA, prowadzącą Szpital św. Rafała w Krakowie. Umowy obejmują udzielanie świadczeń zdrowotnych w obszarze leczenia szpitalnego w zakresie chirurgii ogólnej oraz leczenia ambulatoryjnego w zakresie opieki specjalistycznej – chirurgii ogólnej. Scanmed SA należy do Grupy Scanmed Multimedis.

– Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy Centrum Chirurgicznego Nowa Huta z NFZ na Szpital św. Rafała pozwoli na dalszy rozwój działalności szpitalnej w Krakowie oraz stałe poszerzanie oferty Grupy Scanmed Multimedis w zakresie lecznictwa szpitalnego. Szpital św. Rafała to jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu w Polsce, jego autem jest wyspecjalizowana kadra oraz nowoczesny sprzęt medyczny – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

Szpital św. Rafała jest najdalej wysuniętym na południe Krakowa i jedynym po tej stronie Wisły szpitalem wieloprofilowym. Lokalizacja szpitala ma strategiczne znaczenie dla zabezpieczenia potrzeb blisko 250 tys. populacji mieszkańców, co czyni ze szpitala pracującego w trybie całodobowym ważnego partnera dla NFZ. Decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynie pozytywnie na dostępność usług oraz bezpieczeństwo medyczne mieszkańców południowych dzielnic Krakowa.

Łączna wartość umów będących przedmiotem przeniesienia praw i obowiązków, zawartych przez Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Chirurgiczne Nowa Huta Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wynosi ponad 1,3 mln złotych.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×