Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis: Cesja umów z NZOZ Centrum Chirurgiczne Nowa Huta

Narodowy Fundusz Zdrowia – Małopolski Oddział Wojewódzki wyraził zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umów z NZOZ Centrum Chirurgiczne Nowa Huta Sp. z o.o. na Scanmed SA, prowadzącą Szpital św. Rafała w Krakowie. Umowy obejmują udzielanie świadczeń zdrowotnych w obszarze leczenia szpitalnego w zakresie chirurgii ogólnej oraz leczenia ambulatoryjnego w zakresie opieki specjalistycznej – chirurgii ogólnej. Scanmed SA należy do Grupy Scanmed Multimedis.

– Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy Centrum Chirurgicznego Nowa Huta z NFZ na Szpital św. Rafała pozwoli na dalszy rozwój działalności szpitalnej w Krakowie oraz stałe poszerzanie oferty Grupy Scanmed Multimedis w zakresie lecznictwa szpitalnego. Szpital św. Rafała to jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu w Polsce, jego autem jest wyspecjalizowana kadra oraz nowoczesny sprzęt medyczny – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

Szpital św. Rafała jest najdalej wysuniętym na południe Krakowa i jedynym po tej stronie Wisły szpitalem wieloprofilowym. Lokalizacja szpitala ma strategiczne znaczenie dla zabezpieczenia potrzeb blisko 250 tys. populacji mieszkańców, co czyni ze szpitala pracującego w trybie całodobowym ważnego partnera dla NFZ. Decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynie pozytywnie na dostępność usług oraz bezpieczeństwo medyczne mieszkańców południowych dzielnic Krakowa.

Łączna wartość umów będących przedmiotem przeniesienia praw i obowiązków, zawartych przez Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Chirurgiczne Nowa Huta Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wynosi ponad 1,3 mln złotych.