Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis angażuje się w edukację z zakresu CSR

Scanmed Multimedis SA zaangażowała się w działania na rzecz edukacji z zakresu CSR wśród studentów. We współpracy z organizacjami studenckimi, organizowane będą otwarte szkolenia, odbywające się w ramach Dnia Odpowiedzialnego Biznesu oraz Studenckiej Akademii PR.

- Cieszymy się, że możemy nawiązać współpracę z organizacjami studenckimi w zakresie promocji i edukacji CSR. Jako firma zaangażowana społecznie, od wielu lat podejmująca różnorodne inicjatywy w zakresie działań na rzecz społeczności, chętnie podzielimy się doświadczeniami i wiedzą. Edukacja w tym zakresie jest szczególnie istotna dla studentów – jako przyszłych liderów życia społecznego i gospodarczego. – mówi Joanna Szyman, Prezes Scanmed Multimedis S.A.

Studencka Akademia PR organizowana na Uniwersytecie Ekonomicznym przez Naukowe Koło Psychologiczne, Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Koło Naukowe Studiów Europejskich, odbędzie się 25 kwietnia 2012. Dzień Otwartego Biznesu, organizowany przez Scanmed Multimedis, odbędzie się 27 kwietnia. Będzie on miał charakter spotkania otwartego, na które zaproszeni zostali studenci krakowskich uczelni i organizacji studenckich.

- Jest nam niezmiernie miło, że możemy nawiązać współpracę z firmą Scanmed Multimedis. Uczestnicy szkolenia na pewno chętnie zapoznają się z panującymi standardami oraz dobrymi praktykami prezentowanymi przez polskie firmy. – mówi Agnieszka Nowak z Naukowego Koła Psychologicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, które jest jednym z organizatorów Studenckiej Akademii PR.

Scanmed Multimedis od początku swojego istnienia angażuje się w działalność na rzecz środowiska akademickiego, otaczając je zarówno opieką medyczną, jak i przeznaczając środki finansowe na rozwój naukowy studentów i doktorantów. W ciągu każdego roku akademickiego organizowanych jest kilkadziesiąt akcji profilaktycznych, wykładów edukacyjnych oraz szkoleń, z których korzysta ponad 6000 osób.

Za podejmowane działania w środowisku akademickim Scanmed Multimedis został uhonorowany nagrodą „ProStudent” w kategorii „PROdukt roku”. Nagrody Środowiska Studenckiego to konkurs organizowany od 2004 r. przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Założeniem Konkursu jest promowanie prostudenckich, zdaniem studentów, autorytetów, instytucji, przedsięwzięć czy produktów związanych ze środowiskiem akademickim oraz uczelni, które zapewniają swoim studentom najlepsze warunki kształcenia i możliwości rozwoju poza tokiem studiów.

Więcej informacji nt. Studenckiej Akademii PR: http://www.akademiapr.dl.pl/

***

Scanmed Multimedis S.A.

Scanmed Multimedis prowadzi działalność od 2000 roku, jest liderem w tworzeniu wielospecjalistycznej opieki medycznej w Polsce. Główne obszary działalności Scanmed Multimedis to ambulatoryjna opieka medyczna, diagnostyka obrazowa oraz opieka wyjazdowa. Specjalizuje się w zapewnianiu opieki medycznej, zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych. Spółkę charakteryzuje innowacyjne podejście do tradycyjnego produktu jakim jest podstawowa opieka