Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis: 27 procentowa dynamika wzrostu

Scanmed Multimedis odnotowuje kolejne wzrosty. Po drugim kwartale 2012 roku spółka wypracowała zysk netto na poziomie 1,3 mln PLN przy skonsolidowanych przychodach na poziomie 25,06 mln złotych.

W pierwszym półroczu Scanmed Multimedis odnotował dynamiczny wzrost przychodów, które osiągnęły poziom 25,06 mln PLN i były wyższe o 27% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2011. Znacząco wzrósł również zysk netto – od początku roku Grupa wygenerowała ponad 1,3 mln zł, co stanowi wzrost o 21% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wskaźnik EBITDA osiągnął wartość 1,2 mln PLN w II kwartale 2012r. oraz narastająco od początku roku 2,8 mln (wzrost o 57% w stosunku do I półrocza 2011r.)

– Osiągnięte wyniki finansowe potwierdzają skuteczność przyjętego modelu biznesowego, opartego o zdywersyfikowane źródła przychodów. Z powodzeniem rozszerzamy ofertę naszych usług i konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię rozwoju. – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

W drugim kwartale Grupa Scanmed Multimedis zawarła szereg istotnych umów. Do portfolio klientów instytucjonalnych Grupy dołączyli m.in. Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków oraz Poczta Polska SA. Rozszerzyła się również współpraca grupy z Narodowym Funduszem Zdrowia – podpisanych zostało 5 nowych umów, których wartość wyniosła blisko 2,3 mln zł.

– Miniony kwartał był dla spółki okresem rozszerzania oferty świadczeń, w tym o leczenie szpitalne. Scanmed Multimedis SA przejęła większościowy pakiet akcji Scanmed SA, prowadzącej Szpital św. Rafała w Krakowie. Placówka ta jest jedną z najnowocześniejszych jednostek tego typu w Polsce. Osiągnęliśmy synergię w ramach działalności ambulatoryjnej i szpitalnej, w szczególności w zakresie ciągłości i kompleksowości wykonywania usług medycznych. – dodaje Joanna Szyman.

Szpital św. Rafała w Krakowie realizuje świadczenia zdrowotne w obszarze: neurochirurgii, ortopedii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, urologii, okulistyki a także rehabilitacji i wysokospecjalistycznej diagnostyki. Scanmed Multimedis w drugim kwartale poszerzyła również swoją ofertę o nowe rodzaje małoinwazyjnych zabiegów wykonywanych w trybie ambulatoryjnym.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×