Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis: 2,2 mln. zł nowych przychodów z NFZ dla Szpitala św. Rafała

Scanmed SA prowadząca Szpital św. Rafała w Krakowie podpisała porozumienie z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie wynagrodzenia z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w 2011r. NFZ wyraził również zgodę na cesję umowy na świadczenia szpitalne i ambulatoryjne w zakresie chirurgii ogólnej z NZOZ Centrum Chirurgiczne Nowa Huta na Szpital św. Rafała. Wartość umów to ponad 2 miliony złotych.

– Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy Centrum Chirurgicznego Nowa Huta z NFZ na Szpital św. Rafała pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój działalności szpitalnej w Krakowie. Jest to również dobry przykład kolejnej umowy pokazujący, że świadczeniodawcy medyczni postrzegają Scanmed Multimedis jako ważnego Partnera kapitałowego stwarzającego im szanse rozwoju w ramach struktur grupy. Drugą istotną umową jest porozumienie z NFZ tzw. nadwykonań zrealizowanych w roku 2011. Na jego mocy szpital otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za 2011 r. – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

Szpital św. Rafała jest jedną z najnowocześniejszych placówek tego typu w Polsce. Opieka medyczna realizowania przy zaangażowaniu zespołu wybitnych specjalistów oraz wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych pozwala na wykonywanie refundowanych i komercyjnych świadczeń zdrowotnych w obszarze: neurochirurgii, ortopedii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, okulistyki a także rehabilitacji i wysokospecjalistycznej diagnostyki. Wysoka jakość i bezpieczeństwo świadczony usług zapewniły placówce wysokie oceny miedzy innymi w ogólnopolskim konkursie „Perły medycyny”, rankingu „Bezpieczny szpital”. Szpital posiada również akredytację Ministerstwa Zdrowia.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×