Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis: 155 nowych umów z zakresu medycyny pracy

W tym tygodniu Scanmed Multimedis S.A. podpisała umowę na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy z Gminą Miejską Kraków. W 2012 roku Scanmed Multimedis S.A. podpisała 155 umów z klientami instytucjonalnymi. Łącznie opieką z zakresu medycyny pracy objętych zostało 18 000 osób.

– Cieszymy się, że będziemy mieć przyjemność pracy dla tak znaczącego partnera, jakim jest Gmina Miejska Kraków. 2012 rok możemy uznać za udany pod kątem nawiązywania współpracy w zakresie opieki medycznej dla klientów korporacyjnych – podpisaliśmy ponad 150 umów, opieką zostało objętych blisko 18 000 nowych osób – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

Umowa z Zespołem Ekonomiki Oświaty Gminy Miejskiej Kraków obejmuje realizację usług z zakresu medycyny pracy. W jej ramach realizowana będzie kompleksowa profilaktyczna opieka medyczna w tym zakresie – badania wstępne, okresowe i kontrolne, w tym: konsultacje specjalistyczne, badania analityczne, badania diagnostyczne, w tym RTG oraz badania psychotechniczne. Badania są realizowane w przeciągu 1 dnia w placówkach Scanmed Multimedis na terenie Krakowa. Szacunkowa liczba osób objętych badaniami w ramach umowy wynosi ok. 1950 osób, zatrudnionych w 95 placówkach na terenie Krakowa. Umowa obowiązuje do końca 2013 roku.

Grupa Scanmed Multimedis posiada wieloletnie doświadczenie zakresie medycyny pracy i usług medycznych oferowanych klientom korporacyjnym.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×