Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis: 155 nowych umów z zakresu medycyny pracy

W tym tygodniu Scanmed Multimedis S.A. podpisała umowę na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy z Gminą Miejską Kraków. W 2012 roku Scanmed Multimedis S.A. podpisała 155 umów z klientami instytucjonalnymi. Łącznie opieką z zakresu medycyny pracy objętych zostało 18 000 osób.

– Cieszymy się, że będziemy mieć przyjemność pracy dla tak znaczącego partnera, jakim jest Gmina Miejska Kraków. 2012 rok możemy uznać za udany pod kątem nawiązywania współpracy w zakresie opieki medycznej dla klientów korporacyjnych – podpisaliśmy ponad 150 umów, opieką zostało objętych blisko 18 000 nowych osób – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

Umowa z Zespołem Ekonomiki Oświaty Gminy Miejskiej Kraków obejmuje realizację usług z zakresu medycyny pracy. W jej ramach realizowana będzie kompleksowa profilaktyczna opieka medyczna w tym zakresie – badania wstępne, okresowe i kontrolne, w tym: konsultacje specjalistyczne, badania analityczne, badania diagnostyczne, w tym RTG oraz badania psychotechniczne. Badania są realizowane w przeciągu 1 dnia w placówkach Scanmed Multimedis na terenie Krakowa. Szacunkowa liczba osób objętych badaniami w ramach umowy wynosi ok. 1950 osób, zatrudnionych w 95 placówkach na terenie Krakowa. Umowa obowiązuje do końca 2013 roku.

Grupa Scanmed Multimedis posiada wieloletnie doświadczenie zakresie medycyny pracy i usług medycznych oferowanych klientom korporacyjnym.