Komunikaty prasowe

Scanmed Multimedis: 100% udziałów w Medrun sp. z o.o.

Scanmed Multimedis nabył 49% udziałów w spółce Medrun, stając się tym samym 100% udziałowcem spółki. Zwiększenie zaangażowania w Medrun sp. zo.o. wynika z realizacji strategii Scanmed Multimedis w zakresie rozwoju działalności w modelu fee-for-service w największych miastach w Polsce.

– Zwiększenie zaangażowania w Medrun stanowi realizację naszej strategii, polegającej na rozszerzaniu oferty usług komercyjnych, finansowanych w modelu fee-for-service w Wrocławiu i Warszawie. Stabilne źródła przychodów oraz innowacyjny model biznesowy odporny na wahania koniunktury sprawia, że jesteśmy atrakcyjnym partnerem mniejszych podmiotów na rynku usług medycznych – mówi Joanna Szyman, Prezes Scanmed Multimedis S.A.

Medrun prowadzi dwie placówki medyczne – w Warszawie i Wrocławiu. Placówka w Warszawie posiada 21 gabinetów, w których realizowany jest szeroki zakres badań diagnostycznych i usług specjalistycznych. Warszawską placówkę Medrun wyróżnia na rynku bogata oferta opieki i pediatrycznej i specjalistyki dziecięcej – jest to jedna z nielicznych placówek oferujących pełny zakres, ponad 20 specjalności w tym zakresie (m.in. alergolog dziecięcy, chirurg dziecięcy, dietetyk, endokrynolog dziecięcy, ginekolog dziecięcy, hematolog-onkolog dziecięcy, kardiolog dziecięcy, laryngolog dziecięcy, neurolog dziecięcy, ortopeda dziecięcy, urolog dziecięcy). Placówka we Wrocławiu oferuje ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w ramach 22 poradni specjalistycznych oraz 3 poradni diagnostycznych.

Scanmed Multimedis prowadzi kompleksową działalność medyczną – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Spółka prowadzi działalność w ramach 22 pełnoprofilowych placówek medycznych w największych miastach w Polsce (Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach) oraz wielospecjalistycznego Szpitala św. Rafała w Krakowie. Spółkę wyróżnia innowacyjny na polskim rynku model biznesu, polegający na komplementarnym wykorzystywaniu w finansowaniu świadczeń medycznych środków z NFZ oraz środków komercyjnych.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×