Komunikaty prasowe

Ruszyła ogólnopolska kampania społeczna

Już ponad jedna czwarta społeczeństwa szuka informacji na temat swojego

zdrowia w sieci. Rosnąca skala tego zjawiska to sygnał do uświadomienia

Polaków o konieczności weryfikacji wirtualnych porad u lekarzy specjalistów.

Dlatego w tym tygodniu ruszył ogólnopolski projekt „Internet nie leczy”,

którego celem jest zachęcenie Polaków do rozmowy z lekarzem w przypadku

wątpliwości zdrowotnych.

TROCHĘ ŚWIEŻYCH STATYSTYK

Z badania przeprowadzonego na początku września tego roku przez instytut

badawczy ARC Rynek i Opinia wynika, że aż 92 proc. ankietowanych regularnie

poszukuje w Internecie informacji na temat stanu zdrowia. Aż połowa z

reprezentatywnej próby Polaków przyznaje, że zdarzało im się leczyć siebie lub

bliskich zgodnie ze wskazówkami znalezionymi w sieci. Prawie jedna trzecia

ankietowanych kieruje się w leczeniu przez Internet poradami z forów internetowych.

OKIEM SPECJALISTÓW…

- Coraz częściej spotykam się w swojej pracy z pacjentami, którzy na wizytę lekarską

przynoszą już gotową diagnozę swoich dolegliwości opracowaną na podstawie

danych dostępnych w sieci. Tego zjawiska nie da się już powstrzymać, bo dziś

Internet jest podstawowym źródłem informacji. Jednak warto, aby e-nowinki

medyczne konsultować ze specjalistą. I do tego namawiamy w naszej akcji „Internet

nie leczy” – mówi lek. med. Andrzej Gliwa, internista z Centrum Medycznego

Scanmed.

… I ORGANIZATORÓW AKCJI

Ideą kampanii społecznej „Internet nie leczy” organizowanej przez grupę medyczną

Scanmed jest nie tylko zmotywowanie ludzi do zasięgnięcia porady specjalisty w

kwestii swojego zdrowia, ale również zwiększenie świadomości profilaktyki

zdrowotnej. – W Polsce wciąż bardzo mało uwagi poświęca się badaniom

profilaktycznym. A tymczasem wielu chorób można byłoby uniknąć, gdyby w

stosownym czasie podjąć odpowiednie kroki – twierdzi Monika Ziobro, dyrektor

handlowy Grupy Scanmed. – Dlatego zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w

akcjach profilaktycznych, które przygotowaliśmy dla zainteresowanych w całej Polsce

– dodaje M. Ziobro.

Więcej o projekcie na www.internetnieleczy.pl

Scanmed Multimedis S.A., 30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 18

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:0000374644, NIP: 677-22-08-459, REGON: 356701089

Kapitał zakładowy: 82.288.418,00 PLN, w tym kapitał wpłacony: 82.288.418,00 PLN, mBank S.A. 05 1140 1081 0000 2303 7000 1001

***

Grupa Scanmed jest liderem w tworzeniu kompleksowej, koordynowanej opieki medycznej na wysokim

poziomie jakości i bezpieczeństwa. Scanmed udziela ponad 1 mln świadczeń medycznych w ciągu roku – od

konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po

leczenie szpitalne, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. Scanmed działa w największych

miastach w Polsce, oferując usługi w ramach 36 wielospecjalistycznych ośrodków, a także sieci ponad

850 placówek partnerskich. Grupa zatrudnia blisko 2,5 tys. specjalistów.

Kontakt dla mediów: Maria Węsierska, tel. 509 37 97 00, e-mail: maria.wesierska@mc.com.pl

A Stach POP UP 2

×